(Removed from publishing)

Varhaiskasvatusjohtaja
Oulun kaupunki sivistys- ja kulttuuripalvelut

Original publication date 22.1.2020

Oulun kaupungin varhaiskasvatusjohtajana vastaat kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden ja esiopetuksen laadusta, järjestämisestä ja kehittämisestä. Osallistut myös aktiivisesti päätöksenteon valmisteluun ja kansallisen tason vaikuttamiseen.

Oulun kaupungissa on yli 12 000 varhaiskasvatuspalveluiden käyttäjää. Palvelukokonaisuus muodostuu päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoiminnasta. Varhaiskasvatuksen palveluja tuottavat sekä kunnalliset että yksityiset toimijat, joita kaupunki tukee palvelusetelillä. Oulussa on Suomen kaupungeista keski-iältään nuorimmat asukkaat, joista iso osa on lapsiperheitä. 

Haemme Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluihin varhaiskasvatusjohtajaa vakinaiseen virkaan.  Varhaiskasvatusjohtaja vastaa strategisena johtajana laadukkaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakaslähtöisestä järjestämisestä, kehittämisestä sekä vaikuttavuudesta ja arvioinnista Oulun kaupungissa. Varhaiskasvatusjohtaja huolehtii palveluiden tuottamisesta yhteistyössä alueellisten toimijoiden ja yksityisten palveluntuottajien kanssa sekä johtaa varhaiskasvatussuunnitelmatyötä ja pedagogista työtä. Päätöksenteon valmistelu sekä päätösten toimeenpano ja kansallisen tason vaikuttaminen ovat myös olennainen osa tehtävää. Varhaiskasvatusjohtaja raportoi suoraan sivistys- ja kulttuurijohtajalle ja tekee tiivistä yhteistyötä muiden sivistys- ja kulttuuripalveluiden vastuualuejohtajien sekä aluepäälliköiden kanssa. Keskitettyjen palveluiden osalta varhaiskasvatusjohtaja vastaa myös operatiivisesta johtamisesta.

Toivomme sinulta oma-aloitteisuutta ja vahvaa organisointikykyä. Ymmärrät ihmisen kasvun ja kehityksen kokonaisvaltaisena jatkumona kehittäessäsi Oulun kaupungin varhaiskasvatusta. Omaat vahvat henkilöstö- ja verkostojohtamisen taidot, kehittämisorientoituneen työotteen sekä valmiudet muutosjohtamiseen. Luonteeltasi olet innostava ja hyvillä vuorovaikutus- ja neuvottelutaidoilla varustettu. 

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Edellytämme kokemusta johtamistehtävistä, hyvää perehtyneisyyttä ja kokemusta varhaiskasvatuksen johtamisesta sekä hyvää käytännön englannin kielen taitoa. Eduksi luetaan julkishallinnon toiminnan tuntemus, muu kielitaito ja olemassa olevat relevantit verkostot niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Tarjoamme sinulle monipuolisen ja laaja-alaisen tehtävän. Pääset osaksi Suomen mittakaavassa ainutlaatuista tapaa johtaa ja kehittää sivistys- ja kulttuuritoimialan palveluita. Tarjoamme sinulle viihtyisän työympäristön koulutus- ja kehittymismahdollisuuksineen.

Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. Oulun kaupunki käyttää viroissa kuuden (6) kuukauden koeaikaa. 

Virka on avattu uudelleen haettavaksi ja kaikki aikaisemmin virkaa hakeneet huomioidaan ilman uutta hakemusta.

Tehtävää haetaan sähköisesti osoitteessa www.ouka.fi/tyopaikat. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimita hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/11679/2019. Hakemukset on toimitettava 5.2.2020 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja tehtävästä antavat Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä, p. 044 703 9012 (ti 28.1. klo 12-12.30 ja ma 3.2. klo 14-14.30) tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi ja Mercuri Urvalin konsultti Sanna Aikio p. 040 717 9796 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@mercuriurval.com.

Työ alkaa: 1.5.2020
Palkkaus: KVTES:n mukaan
Työavain: OUL-04-1553-19