(Removed from publishing)

Varhaiskasvatuksen opettaja
Espoon kaupunki

Original publication date 6.11.2019
Kuvaus tehtävästä: Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävät Säterin kerholla. Työsuhteen alkaessa Perkkaan asukaspuiston kerhon (ma-ke 9-12) ja Säterin Liito-oravien kerhon ti-to (13-16) opettajana toimiminen. Kerhoissa työskentelee työparina varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Säterin kerho on pitkään toiminut osana varhaikasvatusta Etelä-Leppävaarassa. Alueella on monipuoliset oppimisympäristöt. Säterin Liito-oravat on reippailukerho, joka hyödyntää ympäristöä ja toimii usein koko kerhon ajan liikkumalla ulkona. Tiloissa toimii myös kaksi aamupäiväkerhoa 2-5-vuotiaille. Perkkaan asukaspuiston kerho toimii asukaspuiston tiloissa ja hyödyntää asukaspuiston pihan lisäksi alueen puistoja ulkoilussa. Työpaikan nimi: Säterin kerho Työaika: 38,75 t/vko, tehtävässä on mahdollista työskennellä osa-aikaisesti; keväällä 2020 vähintään 28 tuntia viikossa, jolloin perjantait on vapaita. Varhaiskasvatuksen opettajat työskentelevät kerhojen loma-aikoina Leppävaaran avoimen varhaiskasvatuksen muissa yksiköissä, asukaspuistoissa ja avoimissa päiväkodeissa tai alueen varhaiskasvatusyksiköissä. Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus). Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat. Tehtävässä edellytetään: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote. Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536) Arvostamme: Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä. Tervetuloa osaavaan joukkoomme!