(Removed from publishing)

Varhaiskasvatuksen opettaja, Nuumäen päiväkoti
Espoon kaupunki

Original publication date 23.12.2019

Tulet toimimaan 3-5 -vuotiaiden ryhmässä, jossa työskentelee toinen varhaiskasvatuksen opettaja ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja.

Tule kanssamme kehittämään Roihusen arkea, menetelmää, joka vahvistaa monikulttuuristen lasten suomen kielen taitoja. Tule kanssamme vahvistamaan dialogisen lukemisen menetelmää pienryhmätoiminnassa.

Työyhteisö toimii positiivisen pedagogiikan mentelmin arjen eri tilanteissa. Tule meidän positiivisen pedagogiin kasvattajaksi ja toiminnan kehittämisen vahvistajaksi.

Työpaikan nimi: Nuumäen päiväkoti

Työaika: 38 h 45 min / viikko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).

Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!