(Removed from publishing)

Varhaiskasvatuksen opettaja, Mikkelän päiväkoti
Espoon kaupunki

Original publication date 3.1.2019

Varhaiskasvatuksen opettaja, Mikkelän päiväkoti

Työavain 3-1811-18
Vakinainen työsuhde alkaen 21.01.2019
Hakuaika päättyy 18.01.2019 kello 15:45
Mikkelän päiväkoti , Lanttikatu 7 02770 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus

Tehtävän kuvaus: Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävät Mikkelän päiväkodissa. Tehtävän alkaessa työ on alle 3-vuotiaiden lasten ryhmässä. Toiminta Mikkelän päiväkodissa perustuu Espoon ja ryhmän varhaiskasvatussuunnitelmiin. Varhaiskasvatuksen pedagoginen toiminta suunnitellaan lasten mielenkiinnonkohteita hyödyntäen eri oppimisen alueet huomioiden. Lasten ja vanhempien osallisuus on keskeisessä asemassa. Päiväkodissa tärkeänä asiana nähdään lapsen oppimisen ilo. Varhaiskasvatuksen opettaja toimii tiiminsä pedagogisena asiantuntijana ja on tiiminsä vastuuhenkilö. Hän vastaa toiminnan suunnittelusta, kehittämisestä ja arvioinnista yhdessä työparinsa kanssa 8 lapsen alle 3-vuotiaiden lasten ryhmässä. Mikkelän päiväkoti sijaitsee rauhallisella, luonnonläheisellä alueella Espoon keskuksen tuntumassa samassa kiinteistössä Mikkelän alakoulun kanssa. Mikkelän päiväkodissa ja esiopetuksessa on yhteensä viisi lapsiryhmää, joista esiopetusryhmä toimii Mikkelän alakoulun tiloissa. Lapsiryhmistä neljä toimivat kahden kasvattajan ryhminä.


Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus). Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Arvostamme yhteisöllistä työotetta, joustavuutta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2584,62 € / kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38 h 45 min/viikko


Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus haluaa olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Tavoitteenamme on tarjota jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle hänen kehitystään vastaavaa toimintaa yhdessä kavereiden kanssa ammattitaitoisen henkilökunnan ohjauksessa. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Varhaiskasvatusyksikön johtaja Marika Ruismäki
046 877 1137
9.00-13.00 välillä 21.12.2018 saakka

Varajohtaja Tuija Jounila
043 8272 898