(Removed from publishing)

Varhaiskasvatuksen kieli-ja kulttuuriopettaja, Sijaisuus
Espoon kaupunki

Original publication date 7.12.2018

Varhaiskasvatuksen kieli-ja kulttuuriopettaja, Sijaisuus

Työavain 3-1642-18
Määräaikainen työsuhde alkaen 07.01.2019 (päättyy 03.06.2019)
Hakuaika päättyy 31.12.2018 kello 15:45
Hösmärin päiväkoti , Sokinvuorenkuja 2 02760 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus

Tehtävän kuvaus: Varhaiskasvatuksen kieli-ja kulttuuriopettaja: - toimii kieli- ja kulttuuritietoisen varhaiskasvatuksen opettajana ja asiantuntijana vastuualueensa varhaiskasvatusyksikön johtajien tukena, työskentelee lapsiryhmissä ja ohjaa henkilöstöä kieleen ja kulttuuriin liittyvissä asioissa. - tekee tiivistä yhteistyötä varhaiskasvatusyksikön johtajan sekä päiväkodin laaja-alaisen varhaiskieli- ja kulttuuriopettajakasvatuksen erityisopettajan kanssa vieras-ja monikielisten lasten asioissa. - toimii esiopetusikäisten perusopetukseen valmistavassa opetuksessa huolehtien yhdessä henkilöstön kanssa kieli- ja kulttuuritietoisen esiopetuksen toteuttamisesta esiopetussuunnitelman mukaisesti. - On lisäresurssi, jota ei lasketa lasten ja henkilöstön väliseen suhdelukuun.


Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Arvostamme kokemusta monikulttuuristen lasten ja perheiden kanssa toimimisesta, hyviä yhteistyötaitoja ja positiivista asennetta.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2584,62 € / kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38h45 min / vko


Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus haluaa olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Tavoitteenamme on tarjota jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle hänen kehitystään vastaavaa toimintaa yhdessä kavereiden kanssa ammattitaitoisen henkilökunnan ohjauksessa. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Varhaiskasvatusyksikön johtaja Heidi Johansson
046 877 1080
etunimi.sukunimi@Espoo.fi