(Removed from publishing)

Valmiuspäällikkö
Helsingin kaupunki / Kaupunkiympäristö

Original publication date 4.1.2019

Helsingin kaupungin asema pääkaupunkina ja suomalaisen yhteiskunnan keskeisimpänä paikallishallinnon toimijana edellyttää, että kaupunkiympäristö huolehtii keskeisimpien palvelujensa toimivuudesta kaikissa olosuhteissa. Yhteiskunnan turvallisuuteen vaikuttavat muutokset ovat tuoneet myös Helsingissä esiin uusia turvallisuushaasteita. Muun muassa muuttoliike, pakolaiskriisi, ilmastonmuutos, ympäristöongelmat ja hybridiuhat edellyttävät kaupungilta tehokasta reagointikykyä ja valmiussuunnittelua poikkeus- ja häiriötilanteiden hallintaan.
 

Tehtävän kuvaus

Kaupunkiympäristön toimiala hakee valmiuspäällikköä, joka varmistaa osaltaan kaupunkiympäristön elintärkeiden toimintojen jatkumisen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa niin, että Helsingin kaupungin infrastruktuurin (sähköinen, rakennukset, ympäristö, liikenne) toimintamahdollisuudet ja toimintakyky pyritään turvaamaan. Valmiuspäällikön tehtävänä on kehittää toimialan varautumisjärjestelyjä ja varautumiseen liittyviä prosesseja yhteistyössä toimialaan kuuluvien palvelukokonaisuuksien ja liikelaitosten kanssa.

Valmiuspäällikkö tukee toimialan johtoa varautumisen järjestämisessä sekä häiriötilanteen johtamisessa, suunnittelee toimialatasoisia jatkuvuudenhallinnan koulutuksia ja toteuttaa harjoituksia. Tehtävää hoidetaan tiiviissä yhteistyössä toimialan johdon ja hallinnon, kaupungin turvallisuus- ja valmiusyksikön, muiden turvallisuus- ja valmiusasiantuntijoiden sekä valtakunnallisten viranomaisorganisaatioiden kanssa. Päivittäisenä työparina toimii kaupunkiympäristön tilaturvallisuuspäällikkö.

Odotamme hakijalta ulospäinsuuntautuneisuutta ja yhteistyökykyisyyttä sekä aktiivista ja alasta innostunutta asennoitumista. Tarjoamme tilaisuuden olla mukana turvaamassa kaupunkilaisten arkea, monipuolisen toimintaympäristön sekä tukea tehtävään koko kaupungin kattavasta turvallisuustoimijoiden verkostosta.

Valmiuspäällikkö sijoittuu organisaatiossa rakennetun omaisuuden hallinta -palvelun yhteiskuntavastuuyksikköön.

 

Kelpoisuusehto

Soveltuva korkeakoulututkinto ja vähintään kuuden vuoden työkokemus soveltuvista tehtävistä   Lisäksi edellytämme Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää erinomaisia vuorovaikutus- ja verkostoitumistaitoja, erittäin hyvää paineensietokykyä, hyvää kokonaisuuksien hallintaa, nopeaa reagointikykyä sekä alan toimijoiden sekä lainsäädännön tuntemusta. Edellytämme myös suomen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa. Valitun henkilön on esitettävä hyväksytty työhöntulotarkastus- ja huumausainetestilausunto ennen työn aloittamista.   Luemme eduksi Turvallisuusalan koulutuksen ja täydennyskoulutuksen sekä työtehtävät turvallisuusalalta ja kaupunkiympäristön toimialalta. Eduksi luetaan myös muu kielitaito, erityisesti ruotsi ja englanti.   Hae paikkaa

Hakemukset tulee jättää kaupungin sähköiseen rekrytointijärjestelmään osoitteessa www.helsinkirekry.fi. Työavain 6-309-18 ohjaa suoraan ilmoitukseen.

  Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.