(Removed from publishing)

Toimistosihteeri
Vantaan kaupunki

Original publication date 14.11.2019

Vantaan kaupunki, sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala, perhepalvelut

Vernissakatu 8 c, 01300 Vantaa

Haemme Vantaan kaupungin aikuisten ja perheiden palveluiden Uusien asiakkaiden palveluihin asiakaslähtöistä ja kehittämismyönteistä toimistosihteeriä vakituiseen toimeen 1.1.2020 alkaen. Toimistomme sijaitsee Tikkurilassa, juna-aseman välittömässä läheisyydessä. Toimi sijoittuu koko Vantaata palvelevaan Uusien asiakkaiden palvelut -yksiköön. Yksikköön kuuluvat aikuisten tiimi ja lapsiperheiden tiimi, yksikössä on 43 työntekijää ja siellä tehdään palvelutarpeen arviointeja lapsiperheille ja työikäisille Vantaalaisille uusille asiakkaille.

Hakemamme toimistosihteeri avustaa uusien asiakkaiden palveluiden henkilöstöä. Työtehtävät sisältävät moninaisia aikuisten ja perheiden palveluiden sosiaalityön esimiesten ja uusien asiakkaiden palvelut –yksikön henkilöstöltä tulevia toimeksiantoja, esimerkiksi kutsukirjeiden ja lausuntopyyntöjen lähettämistä, asiakirjojen tulostamista ja kopiointia, arkiston hoitamista ja tilojen varaamista sekä avustamista koulutusten ja muiden tapahtumien järjestämisessä esim. kahvitusten järjestämistä.

Etsimällämme henkilöllä on hyvät vuorovaikutustaidot, hän työskentelee itsenäisesti ja omaa valmiudet sopeutua muuttuviin tilanteisiin. Toimistosihteeri käyttää työssään erilaisia toimisto-ohjelmia (esim. Asta, Esmikko ) sekä asiakastietojärjestelmää (esim. Apotti ja VATJ).

Tehtävästä suoriutuminen edellyttää järjestelmällisyyttä, huolellisuutta, luotettavuutta, joustavuutta sekä hyvää paineensietokykyä. Toimistosihteerin lähiesimiehenä toimii uusien asiakkaiden palvelut –yksikön lapsiperheiden tiimin johtava sosiaalityöntekijä.

Mahdolliset haastattelut pidetään 4.12. klo 12 - 16 välisenä aikana.

Tehtäväkuva on monipuolinen ja vaihteleva. Vantaan kaupunki on savuton työpaikka.

Kannustamme monenlaisista taustoista tulevia hakemaan. Rekrytoinnissa käytetään anonyymin rekrytoinnin menetelmää. Anonyymissa rekrytoinnissa työhakemuksesta on poistettu kaikki henkilöön viittaava tieto, minkä ansiosta hakija pysyy nimettömänä työhaastatteluun saakka. Ethän tuo hakemuksessasi esiin henkilökohtaisia tietoja esimerkiksi perhetilanteesta, terveydentilasta, iästä tai sukupuolesta. Haethan paikkaa vain sähköisesti.

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus:  Tehtävään soveltuva ammatillinen tutkinto

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: Hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa.

Luemme eduksi: Luemme eduksi sosiaalityön tuntemuksen

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti

Palkkaus: 2062, 42 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan 


Yhteystiedot:

Sosiaalityön esimies
Liimatta, Teemu

Johtava sosiaalityöntekijjä
Nordqvist Elina

Tehtävään liittyvät kyselyt voit toimittaa osoitteeseen
 rekrytointi@vantaa.fi, josta ne ohjataan rekrytoivalle esimiehelle.

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.