(Removed from publishing)

Toimintayksikön esimies, Malminiityn toimintakeskus
Vantaan kaupunki

Original publication date 14.1.2019

Vantaan kaupunki, sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala, vanhus- ja vammaispalvelut
Malminiityn toimintakeskus

Uusiniityntie 3 (1. krs), 01350 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen 25.02.2019 -


Meille töihin?

Etsimme kehittämishakuista ja vammaistyöstä kiinnostunutta esimiestä Malminiityn toimintakeskukseen. Olet etsimämme henkilö, jos viihdyt muuttuvissa, haasteellisissa ja välillä hektisissäkin tilanteissa.

Malminiityn toimintakeskus kuuluu Vantaan kaupungilla Kotona asumisen tuen tulosyksikköön, johon sisältyy mm. vammaisten työllistymistä tukevat palvelut ja vanhusten ja vammaisten päivätoiminta. Malminiityn toimintakeskus järjestää osallisuutta tukevaa päivätoimintaa vaikeavammaisille ja kehitysvammaisille henkilöille. Tällä hetkellä toiminnassa on asiakkaita noin 60 ja työntekijöitä 17.

Toimintayksikön esimiehenä vastaat yksikön toiminnan ja henkilöstön johtamisesta, taloudesta sekä toiminnan kehittämisestä ja seurannasta. Otamme käyttöön tämän vuoden aikana uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin. Pääset näköalapaikalle johtamaan uutta kirjaamisen ja työskentelyn toimintatapaa. Kuulut työ- ja päivätoiminnan johtoryhmään ja työhösi kuuluu osallistuminen työn kehittämiseen erilaisissa työryhmissä yhteistyössä henkilöstön ja muiden sidosryhmien kanssa. Toivomme, että omaat hyvät tiimityötaidot sekä valmiuden toimia esimiehenä muissakin työ- ja päivätoiminnan yksiköissä esim. loma-aikoina.

Vantaa on maamme neljänneksi suurin kaupunki, jossa on rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla ja taitoa toimia yhteistyössä erilaisissa verkostoissa. Kaupunki on turvallinen työnantaja, joka tarjoaa henkilöstölle laajat mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen.

Haastattelut pidetään 8.2.2019 ja 11.2.2019

Kotona asumisen tuen yksikkö tarjoaa hyvin moninaisen tehtäväkentän. Yksikkö vastaa nimensä mukaan palveluista, joiden tavoitteena on tukea ikäihmisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kotona selviytymistä. Yksikkö vastaa myös vammaisten ja vanhusten keskitetystä asiakasohjauksesta (asiakasneuvonta, palveluohjaus, palvelutarpeen selvittäminen, sosiaalityö, omaishoidon tuki, vanhusten ja vammaisten liikkumista tukevat palvelut ja kuljetuspalvelut sekä henkilökohtainen apu). Kotona selviytymistä tuetaan kotihoidon tuki- ja peruspalveluin, vammaisten päivätoiminnalla, vanhusten päivätoiminnalla sekä vammaisten työllistymistä tukevien palvelujen avulla.

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus:

Laki 817/2015 8 § tai 559/1994 5 § mukainen laillistus sekä riittävä johtamistaito.

Luemme eduksi:

  • Aikaisemman kokemuksen vammaisten henkilöiden kanssa työskentelystä.
  • Esimieskokemuksen.
  • Hyvän paineensietokyvyn.
  • Kiinnostuksen kirjaamisen kehittämiseen.
  • Kokemuksen muutosjohtamisesta.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti

Palkkaus: 2966,01 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: Ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta.

Työpaikkojen lukumäärä: 1
Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa
Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen
Palvelusuhteen muoto: Virka
Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan


Yhteystiedot:
Työllisyyttä tukevien palvelujen päällikkö, Varis Annika
p. 040 6214293, annika.varis@vantaa.fi
Tavoitettavissa arkisin klo 9-15

Päivätoiminnan päällikkö, Tiina Lauhde
p. 0503121748, tiina.lauhde@vantaa.fi
Tavoitettavissa arkisin 9-15

Toimintayksikön esimies, Tarja Oikarinen
p. 050 314 5103, tarja.h.oikarinen@vantaa.fi


Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.
Haethan paikkaa vain sähköisesti.