(Removed from publishing)

Tietoturva-asiantuntijoita kybertapausten tilannekuvatyöhön
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Original publication date 20.11.2019

Tehtävän kuvaus

Haemme tietoturva-asiantuntijoita vahvistamaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen tilannekuvatoimintaa.

Koordinointivuorollasi otat tietoturvailmiöt haltuun. Poimit kybertapahtumista oleelliset tiedot ja arvioit miten ne vaikuttavat kokonaisturvallisuuteen. Välität sidosryhmille tapauksista ymmärrettävää ja ajantasaista tilannekuvatietoa. Osaat käsitellä laajoja kokonaisuuksia, tunnistat kehitettäviä kohteita ja osaat organisoida ideoita käytäntöön. Kykenet toimimaan nopeatempoisessa ympäristössä ja tarvittaessa tarttumaan tiedotteiden, ymmärrettävien tilannekuvaraporttien tai keskeiset asiat koostavien kalvoesitysten laatimiseen muuttaen tekniset tiedot selkeäkielisiksi vaikutusarvioiksi sidosryhmien erilaiset tarpeet huomioiden.

Muuna aikana toimit viraston tietoturvapalveluiden viestinviejänä ISAC-verkostoissa, käyt puhujakeikoilla kertomassa kyberturvallisuudesta, tuet tilannekuvatuotantoa ja osallistut Kyberturvallisuuskeskuksen tilannekuvatuotteiden kehittämiseen.

Tehtävässä toimit Tilannekuva-yksikössä, mutta teet yhteistyötä ilman raja-aitoja koko Kyberturvallisuuskeskuksen ja sen asiakaskunnan kanssa. Yhteistyökumppaneihimme ja asiakkaisiimme kuuluvat niin Suomen kriittinen infrastruktuuri, valtionhallinto, teleoperaattorit kuin kansalaisetkin. Pääset työskentelemään huippuasiantuntijoiden kanssa suomalaisen kyberturvallisuuden etulinjassa.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Virkaan valittavan henkilön tulee olla Suomen kansalainen (Valtion virkamieslaki 7 §).

Hakijalta odotamme

Odotamme sinulta

  • soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai muulla tavoin hankittua tietopuolista perehtyneisyyttä tehtäväalueeseen
  • osaamista kokonaisturvallisuudesta tai yritystoiminnan tai julkishallinnon tietoturvasta
  • organisointikykyä sekä itsenäistä ja vastuullista työotetta
  • hyviä yhteistyö-, esiintymis- ja viestintätaitoja
  • erinomaista suomen, hyvää englannin ja riittävää ruotsin kielen taitoa.

Arvostamme tuntemusta valtionhallinnon turvallisuustoiminnasta, huoltovarmuuskriittisistä yrityksistä tai turvallisuuteen liittyvästä harjoitustoiminnasta. Katsomme eduksi kokemuksen tilannekuvatoiminnasta kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus perustuu tehtävän vaativuuteen ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen. Tehtäväkohtainen palkanosa on 3857,02 €/kk. Lisäksi maksetaan henkilökohtaista palkanosaa (enimmillään 45 %).

Edut

Meillä on kehittämistä ja kehittymistä tukeva kulttuuri sekä monipuoliset henkilöstöedut kuten mahdollisuus tehdä töitä myös etänä. Liukuva työaika ja sairaan lapsen hoitopalvelu helpottavat osaltaan arjen järjestelyjä. Vapaa-ajalla pääset nauttimaan liikunta- ja kulttuuriharrastuksista työnantajan tukemana. Päämäärillemme uskollisena tuemme joukkoliikenteen käyttöä työmatkapassin muodossa.

Lisätietoja tehtävästä

Jarna Hartikainen, yksikönpäällikkö, 0295 390 557
Arttu Lehmuskallio, yksikönpäällikkö, 0295 390 435

Toimipiste

Helsinki, Kumpula
Erik Palménin aukio 1
00560 Helsinki

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävän kesto: vakinainen
Työaika: virastotyöaika. Meillä on käytössä liukuva työaika.
Tehtävä alkaa sopimuksen mukaan.
Virat ovat viraston yhteisiä.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Palvelussuhteen alussa voidaan käyttää koeaikaa.

http://www.kyberturvallisuuskeskus.fi

Hakuaika päättyy 9.12. klo 16.15.