(Removed from publishing)

Teppo- oppilaanohjaaja, työelämäpainotteinen opetus, Peltolan koulu
Vantaan kaupunki

Original publication date 2.1.2019

Vantaan kaupunki, sivistystoimen toimiala, perusopetus
Peltolan koulu

Lummetie 27 b, 01300 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen 01.08.2019-


Peltolan koulu on noin 600 aktiivisen ja opiskelumyönteisen 7.-9.luokan oppilaan yläkoulu, joka sijaitsee Tikkurilan urheilupuistossa erinomaisten liikenneyhteyksien ja palveluiden lähettyvillä. Peltolan koulussa järjestetään myös painotettua musiikkiluokkaopetusta.

Haemme lämminhenkiseen joukkoomme Teppo-oppilaanohjaajaa.

Peltolan koulun TEPPO-oppilaanohjaajan tehtävänä on työelämäjaksojen ohjaaminen ja koordinointi yhdessä aineenopettajista muodostuvan Teppo-tiimin kanssa. Tehtävässä korostuu vahvasti myös työelämäkontaktien luominen ja yhteistyö alueen yrittäjien kanssa. Suunnittelutyötä tehdään myös vahvasti Peltolan koulun kolmen muun oppilaanohjaajan kanssa. Tämän lisäksi tehtävään saattaa liittyä myös muuta ohjausta erikseen valituille oppilasryhmille.

Teppo-toiminnan tavoitteena on työelämäpainotteisen opetuksen kehittäminen. Teppo-toiminta pyrkii edistämään mm. oppilaiden itsetuntemusta, työelämätuntemusta ja urasuunnittelua. Teppo-oppilaat opiskelevat osana yleisopetuksen ryhmää. Peltolan koulussa on pilotoitu Teppo-toimintaa jo kuluvana lukuvuonna. Tehtävään valitulta toivotaan vahvaa kehittämisorientoituneisuutta ja uskallusta rohkeastikin lähteä suunnittelemaan ja testaamaan uusia toimintamalleja.

Edellytämme valittavalta oppilaslähtöistä ja innostavaa otetta ohjaukseen sekä yhteistyökykyistä, rakentavaa ja kehittävää työyhteisön jäsenyyttä. Työyhteisömme on innovatiivinen ja energinen. Uskomme yhteistyön voimaan ja panostamme erityisesti henkilöstön jaksamiseen ja työhyvinvointiin.


Vantaa on maamme neljänneksi suurin kaupunki, jossa on rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla ja taitoa toimia yhteistyössä erilaisissa verkostoissa. Kaupunki on turvallinen työnantaja, joka tarjoaa henkilöstölle laajat mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen. Nykyaikaisissa oppilaitoksissamme arvostetaan laadukkaan kasvatuksen ja opetuksen lisäksi kansainvälisyyttä, monikulttuurisuutta ja yhteisöllisyyttä. Tutustu opettajan työhön Vantaalla tästä.

Työsuhteen tietoja:

Kelpoisuusvaatimus: Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus.


Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: Edellytämme valittavalta oppilaslähtöistä ja innostavaa otetta ohjaukseen sekä yhteistyökykyistä, rakentavaa ja kehittävää työyhteisön jäsenyyttä.


Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaisesti.


Edellytettävät luvat: valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa
Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen
Palvelusuhteen muoto: Virka

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan


Yhteystiedot:
Rehtori Relander Tiina
043 8269312

tiina.relander@vantaa.fi

Tavoitettavissa 8-16

Apulaisrehtori Kojo Elina, elina.kojo@vantaa.fi, 050 3124526


Vantaan kaupunki on savuton työpaikka.
Haethan paikkaa vain sähköisesti.