(Removed from publishing)

Talterapeut
Helsingin Kaupunki

Original publication date 14.3.2019

Tehtävän kuvaus


Talterapi för barn hör till stadens specialtjänster för barnfamiljer och tar emot barn och unga, upp till 16 år, för undersökning och terapi. Vi är 43 talterapeuter, av vilka tre jobbar på svenska.
Från början av juni 2019 arbetar de svenskspråkiga talterapeuterna i det nya familjecentret i Berghäll i samma våning tillsammans med flera finskspråkiga talterapeuter, ergoterapeuter, psykologer och fysioterapeuter. Även bl.a mödra- och barnrådgivning, familjerådgivning, hemservice, socialhandledning och barnskydd är verksamma i familjecentret.

Vi söker nu en talterapeut till heltidsarbete till svensk talterapi.

Helsingfors är en stor stad som bjuder många förmåner till personalen. Det finns också flera fördelar med att vi är många talterapeuter på Helsingfors stad. Vi håller t.ex. egna utbildningsdagar och bjuder in föreläsare och kan också ha temadagar. Talterapeuterna väljer vilket tema som känns aktuellt.
Att alltid ha tillgång till flera kollegor känns bra ifall man behöver rådfråga eller utveckla något. Vi har också gemensam "databank" med övningsmaterial och iPad-träffar sinsemellan, samt kontinuerligt möjlighet att delta i konsultationsträffar med olika teman. Varje ny kollega får en personlig mentor och tutorgruppen samlas regelbundet.

Våra klienter kommer med remiss av hälsovården. Barnrådgivningen har en svensk psykolog som vi samarbetar med. Vi som jobbar på svenska har starka nätverk utåt och samarbetar mycket med andra yrkesgrupper kring våra klienter också utanför social- och hälsovården. Regelbundna gruppträffar har vi med t.ex. ambulerande spec.btgl. och skolornas psykologer.

Lämna din ansökan via www.helsinkirekry.fi arbetsnyckel 7-623-19.

Kelpoisuusehto


Legitimerad talterapeut (Filosofie magister med utbildningsprogrammet i logopedi).

Språkkunskapskraven är goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och nöjaktiga muntliga kunskaper i finska.

Den sökande skall före antagningsbeslutet förete företagshälsovårdens bedömning om sina förutsättningar att sköta de uppgifter som ingår i arbetet.

Logopedistuderande som är i slutskedet av sina studier kan anställas för högst 6 månader till jobbet om det inte finns några kvalificerade sökande.

Luemme eduksi


3055e/ mån