(Removed from publishing)

Talouspäällikkö
Joroisten seurakunta

Original publication date 7.11.2019

Joroisten seurakunnassa on avoinna talouspäällikön viransijaisuus ajalle 2.1.2020 – 30.6.2020.

Viran kelpoisuusehtona on vähintään kaupallisen alan opistoasteinen tutkinto tai muu vastaava virkaan soveltuva tutkinto ja riittävä perehtyneisyys talouteen, sekä seurakuntahallinnon tuntemus.

Talouspäällikön tehtävänä on johtaa ja valvoa seurakunnan taloutta, sekä toimia kiinteistö- ja hautausmaatyöntekijöiden esimiehenä, sekä toimia palkka-asiamiehenä ja työsuojelupäällikkönä.
Pääasiallisiin tehtäviin kuuluvat talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelusta vastaaminen, palkka- ja henkilöstöhallinto, hautatoimeen ja kiinteistöjen ylläpitoon kuuluvien tehtävien hoitaminen,
valmistelu-, esittely-, sihteeri- ja toimeenpanotehtävät hallintoelimissä.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kirkon tehtävän ja seurakuntatyön tuntemusta.

Viran palkkaus määräytyy kirkon ylimmän johdon palkkausjärjestelmän J 10 – hinnoitteluryhmän mukaisesti. Virkaan valittavan tulee olla Suomen ev.lut. kirkon jäsen ja hänen tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydestään.
Koeaika on 1 kuukautta.

Hakemukset on osoitettava Joroisten seurakunnan kirkkoneuvostolle 15.11.2019 klo 14 mennessä osoitteeseen Joroisten seurakunta, Joroistentie 3A, 79600 Joroinen tai sähköpostitse anu.ylitolonen@evl.fi.
 

Lisätietoja antaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Tuomo Hytönen puh. 0400 951 070.