(Removed from publishing)

Talousjohtajan yhteinen virka
Kotka - Kymin seurakunta ja Pyhtään seurakunta

Original publication date 7.1.2019

Talousjohtajan yhteinen virka

Kotka-Kymin ja Pyhtään seurakunnat hakevat yhteistä talousjohtajaa nykyisen viranhaltijan siirtyessä uusiin tehtäviin. Talousjohtaja vastaa seurakuntien taloussuunnittelun ja kiinteistö- ja hautaustoimen kokonaisuuksista sekä niiden toimintojen johtamisesta ja kehittämisestä yhdessä lähiesimiesten kanssa. Talousjohtaja toimii myös taloustoimiston esimiehenä ja tehtävään kuuluvat lisäksi henkilöstöhallintoon liittyvät asiakokonaisuudet, kuten toimiminen seurakuntien työsuojelupäällikkönä ja palkka-asiamiehenä. Talousjohtaja vastaa KirVESTES:n soveltamisesta ja paikallisesta sopimisesta seurakunnissa. Viran tehtävät on määritelty tarkemmin johtosäännössä, tehtävänkuvauksessa sekä seurakuntien yhteistyösopimuksessa, jossa Pyhtään kaksikielisen seurakunnan osuudeksi viran hoitamisesta on määritelty 20%.

Virkaan valittavalta edellytetään soveltuvaa korkeakouluasteen tutkintoa ja perehtymistä seurakunnan tai muun julkishallinnon talous- ja hallintoasioiden hoitamiseen sekä kokemusta esimiestehtävistä. Eduksi luemme kokemuksen ja osaamisen rakennuttamisesta ja kiinteistöjen kunnossapidosta. Lisäksi arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Tehtävän hyvä hoitaminen edellyttää viranhaltijalta joustavuutta, kykyä itseohjautuvaan työskentelyyn sekä muutosjohtamisen taitoja. Viranhaltijan esimiehenä toimivat seurakuntien kirkkoherrat. Virkaan valittavan tulee olla evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen.

Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Virka täytetään 1.3.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan. Valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää voimassaoleva lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran palkkaus on KirVESTES:n määrittelemän hinnoitteluryhmän J50 mukainen, 5380 euroa kuukaudessa.

Hakemukset jätetään KirkkoHR-järjestelmän kautta ja vain sen kautta tulleet hakemukset huomioidaan rekrytoinnissa. Hakuaika päättyy 31.1.2019 kello 15.00.
Hakijoita pyydetään varautumaan työhaastatteluun Kotkassa 7.2.2019 sekä mahdolliseen soveltuvuustestiin myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Lisätietoja antavat kirkkoherrat Anna-Tiina Järvinen (Kotka-Kymin seurakunta), p. 044 752 9552 ja anna-tiina.jarvinen@evl.fi sekä Marjo Kujala (Pyhtään seurakunta), p. 044 743 1025 ja marjo.kujala@evl.fi