(Removed from publishing)

Talotekninen asiantuntija (LVIA-työt)
Helsingin seurakuntayhtymä

Original publication date 1.10.2019

Talotekninen asiantuntija (LVIA-työt) toimii kiinteistöjen LVIA-töiden asiantuntijana Helsingin seurakuntayhtymässä. Talotekninen asiantuntija vastaa kiinteistönhoitosopimuskumppaneiden toiminnan sopimuksenmukaisuudesta ja LVI-järjestelmien ja näihin liittyvän automatiikan tarkoituksenmukaisesta toimivuudesta, tavoitteena kiinteistöjen hyvä koettavuus ja käytettävyys.

Huoltoon liittyvät tehtävät

- huolehti kiinteistöjen hoito- ja huoltosopimuksissa määriteltyjen tehtävien määrän, laadun ja ajoituksen oikeellisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta
- huolehtii ja valvoo yhdessä kiinteistönhuoltoon valitun puitesopimuskumppanin managerin kanssa kiinteistöjen hoito- ja huoltosopimuksien sisällön kehittämisestä
- vastaa pääkäyttäjänä ylläpidon ja käytön LVI-prosessien ohjaus- ja säätöjärjestelmien toiminnasta, käytöstä ja kehittämisestä
- edistää kiinteistöjen energiataloudellista käyttöä ja ympäristöystävällisiä toimintatapoja
- johtaa seurakuntayhtymän kiinteistövalvontajärjestelmän käyttöä ja kehittämistä
- toimii seurakuntayhtymän LVIA-asiantuntijana
- vastaa sisäilmaolosuhteista seurakuntayhtymän kiinteistökannassa

Hallintoon liittyvät tehtävät

- vastaa tehtäväalueensa töistä ja hankinnoista sekä laskutuksen oikeellisuudesta ja tarkastamisesta
- toimii huoltomiesten ja talonmiesten lähimpänä esimiehenä
- huolehtii vastuualueensa hankintojen puitesopimusten mukaisuudesta ja kilpailuttamisesta
- huolehtii hankintoihin liittyvien viranhaltijapäätösten ja esitysten laatimisesta ja hallinnoimisesta sovitussa aikataulussa

Taloteknisen asiantuntijan (LVIA-työt) tehtävän vaativuusryhmä on 603 ja peruspalkka 3790€ /kk. Lisäksi voidaan maksaa kokemuksen perusteella määräytyvää vuosisidonnaista palkanosaa, jonka suuruus on enintään 15% tehtävän peruspalkasta.

Hakijalta edellytetään vähintään teknillisessä oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu
insinöörin tutkinto tai muu virkaan soveltuva ylempi tutkinto ja laaja-alainen rakennusten
valvontajärjestelmien ja LVI-tekniikan sekä kiinteistöpidon ja automaation osaaminen. Arvostamme hyviä ihmissuhde- ja neuvottelutaitoja. Hakijan tulee olla evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen.

Hakeminen tapahtuu sähköisen rekrytointiohjelmamme kautta 18.10.2019 klo 16.00 mennessä. Lisätietoja antavat kunnossapitopäällikkö Helena Kajala, puh: 0504309408 tai helena.kajala@evl.fi sekä kiinteistöjohtaja Kai Heinonen, puh: 09 27340 2700 tai kai.heinonen@evl.fi. Kutsu haastatteluun esitetään 22.10.2019. Mahdollinen haastattelu pidetään 23.- tai 24.10.2019. Tutkintotodistukset tarkistetaan haastattelun yhteydessä.