(Removed from publishing)

Talotekniikan kouluttaja (putkiasennus)
Hyria koulutus Oy

Original publication date 15.10.2018

Hyria koulutus toteuttaa Hyvinkään-Riihimäen alueella opiskelijoiden tarpeita palvelevaa ammatillista koulutusta ja työelämän kehitystä palvelevaa toimintaa. Haluamme olla ammatillisen koulutuksen arvostetuin edelläkävijä ja vahva alueellinen vaikuttaja. Tervetuloa joukkoomme.

Haemme talotekniikan (putkiasennus) kouluttajaa työskentelemään talotekniikan perustutkinnon opetuksessa pääasiassa iltakoulutuksena toteutettavassa koulutuksessa. Työ alkaa tammikuussa 2019.

Tehtävän hoitaminen edellyttää hyvää putkiasennuksen käytännön työtehtävien osaamista ja alan työkokemusta. Edellytämme alalle soveltuvaa LVI-alan koulutusta. Eduksi luemme pitkän alan työkokemuksen lisäksi hyvän alan yritysten tuntemuksen sekä alan tutkinnon perusteiden tuntemisen.

Kelpoisuusehdot tehtävään määräytyvät asetuksen (A14.12.1998/986) mukaan. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävään voidaan määräajaksi valita hakija, joka ei täytä kelpoisuusvaatimuksia. Palkkaus määräytyy ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimuksen mukaan. Ennen työn aloittamista valitun on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja lasten kanssa työskentelevien rikostaustasta annetun lain (Laki 504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävissämme on käytössä koeaika. Ensisijaisen toimipisteen lisäksi työssäkäyntialueena ovat kaikki Hyrian koulutuksen järjestämispaikat.