(Removed from publishing)

Suunnittelija, Kaivannaisalan yksikkö
Oulun yliopisto

Original publication date 11.6.2019

Teknillisen tiedekunnan Kaivannaisalan yksikkö hakee

SUUNNITTELIJAA

toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Tutkimustoiminnan ja koulutuksen merkitys kaivostoiminnan eri osa-alueilla on huomattavasti lisääntynyt malminetsinnän ja kaivostoiminnan aktivoitumisen ansiosta Suomessa viimeisen vuosikymmenen aikana erityisesti Fennoskandian kilven pohjoisosassa. Useita kaivoksia on hiljattain avattu ja uusia on suunnitteilla käynnistyväksi lähivuosina. Vastatakseen tähän haasteeseen Oulun yliopisto on vahvistamassa profiiliaan pohjoisen luonnonvarojen ja kestävän kehityksen alueella. Osoituksena tästä on ollut uuden kaivannaisalan yksikön perustaminen 1. elokuuta 2014. Tavoitteena on luoda kansallisesti ja kansainvälisesti johtava kaivosalan opetus- ja tutkimusyksikkö. Yksikön perustaminen perustuu yliopistossa kehitettyyn Oulu Mining School -konseptiin, joka on laajennettu geologian, malminetsinnän, sovelletun geofysiikan, kaivostekniikan ja rikastustekniikan kattavaksi osaamiskeskittymäksi.

Suunnittelijan työtehtäviin kuuluvat esimerkiksi koulutusta ja opintojen suunnittelua tukevat tehtävät, koulutuksen kehittäminen diginäkökulmasta, yksikön www-sivujen ylläpito ja some-tiedottaminen sekä omaopettajana toimiminen.

Hakijalta edellytetään vähintään FM/DI-koulutusta ja kokemusta opetuksen tukeen liittyvissä asioissa. Eduksi katsotaan kokemus koulutusta tukevissa tehtävissä toimiminen, Omaope-toiminnasta sekä digipedagogisista menetelmistä.

Tehtävä on vakituinen ja sijoittuu yliopiston palkkausjärjestelmän muun henkilöstön vaativuustasolle 8 – 9. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Jätä hakemuksesi rekrytointijärjestelmän kautta viimeistään 23.6.2019. Liitä hakemukseen myös CV ja motivaatiokirje. Tehtävä täytetään 1.8.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja: Saija Luukkanen, saija.luukkanen(at)oulu.fi, 050-465 2982.