(Removed from publishing)

Sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Original publication date 6.11.2019

Tehtävän kuvaus

Haemme sosiaalityöntekijää vakinaiseen virkaan lastensuojelun avohuollon sosiaalityöhön Vuosaareen.

Vuosaaren perhekeskus sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä kauppakeskus Columbuksen kupeessa. Vuosaaren avohuollossa on kaksi tiimiä, joissa kummassakin on seitsemän sosiaalityöntekijää ja johtava sosiaalityöntekijä.

Vuosaaren avohuolto on mukana systeemisen toimintamallin pilotoinnissa, joten pääset aitiopaikalle mukaan kehittämään lastensuojelua. Hankkeen aikana tiimien tueksi on saatu perheterapeutti, joka työskentelee kolme päivää viikossa Vuosaaressa, ja kokoaikaisesti tiimien yhteisessä käytössä on myös sosiaaliohjaaja, joka toimii koordinaattorina.

Lastensuojelun avohuollossa toimit asiakkaana olevan lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä. Työssäsi hoidat asiakasprosessiin kuuluvat tehtävät. Tehtäviisi kuuluu asiakassuunnitelmien laatiminen ja päivittäminen sekä avohuollon tukitoimien suunnittelu, toteutus ja arviointi yhdessä asiakkaan kanssa. Lisäksi vastaat kiireellisten sijoitusten valmistelusta ja toteuttamisesta sekä huostaanottojen ja sijoitusten valmistelusta.

Tehtävä sopii sinulle, jos nautit pitkäjänteisestä työskentelystä asiakkaiden kanssa, etkä pelkää haasteita. Sinua kiinnostaa asiakkaiden tilanteisiin erilaisten ratkaisujen etsiminen yhdessä asiakkaan ja verkostojen kanssa.

Tarjoamme haastavan työn mukavassa, innokkaassa ja kehittämismyönteisessä työyhteisössä, jossa on avoin ja kannustava ilmapiiri. Saat työhösi tukea työparilta, tiimiltä ja esimieheltä. Yksi systeemisen toimintamallin perusajatuksia on, ettei työntekijä jää yksin asiakasasioitten kanssa.

Meillä on säännöllinen ryhmätyönohjaus. Tarjoamme sinulle monipuoliset koulutusmahdollisuudet ja henkilöstöedut. Voit myös saada työsuhdematkakortin ja hakea työsuhdeasuntoa. Sinulla on mahdollisuus etätyöhön, mikä lisää työajan joustavuutta.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimiala, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus sote-02-73-19. (Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13.) Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.


Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä rikosrekisteriote ja työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Lisäksi edellytämme:

Tehtävän hoitaminen vaatii hyviä vuorovaikutustaitoja sekä valmiutta niin itsenäiseen työskentelyyn kuin pari- ja tiimityöskentelyyn. Työ edellyttää myös hyvää dokumentaatiotaitoa, oma-aloitteisuutta ja keskeneräisyyden sietämistä.

Eduksi luemme:

Lastensuojelun avohuollon työkokemus.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Johtava sosiaalityöntekijä Katja Sonck 040 336 1030, katja.sonck@hel.fi

Lisätietoa

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi