(Removed from publishing)

Sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Original publication date 28.6.2019

Tehtävän kuvaus


Haemme sosiaalityöntekijää vakinaiseen virkaan 1.8.2019 alkaen Idän aikuissosiaalityön 1 tiimiin Myllypuroon.

Tiimissämme työskentelee 5 sosiaalityöntekijää, 6 sosiaaliohjaajaa ja 2 etsivän lähityön sosiaaliohjaajaa sekä johtava sosiaalityöntekijä. Tiimi toimii jatkossa osana Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskusta, yhdessä Idän aikuissosiaalityö 2 tiimin kanssa.

Sosiaalityöntekijän tehtävänä on vastata 30 vuotta täyttäneiden kanssa tehtävästä sosiaalityöstä. Tehtäviin kuuluu sosiaalihuoltolain mukaisten palvelutarpeen arviointien ja sosiaalityön suunnitelmien laatiminen sekä suunnitelmallinen ja tavoitteellinen työskentely asiakkaan ja asiakkaan verkostojen kanssa. Lisäksi työhön kuuluu täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta päättäminen sekä muu sosiaalityöhön kuuluva avuntarpeen arviointi ja asiakastyöskentely sekä rakenteellinen sosiaalityö.

Tarjoamme monipuolisen ja haasteellisen työn sekä mahdollisuuden työn ja oman ammatillisuuden kehittämiseen kokeneen ja osaavan tiimin kanssa. Tiimissämme on hyvä työilmapiiri ja asiantuntevat työntekijät. Tarjoamme työhön hyvän perehdytyksen ja työnohjauksen.

Helsingin kaupunki tarjoaa hyvät henkilöstöedut, mm. monipuolista ammattia tukevaa koulutusta, työsuhdematkalippuedun ja tarvittaessa mahdollisuuden työsuhdeasuntoon. Katso lisää: www.hel.fi/toihinsoteen/fi/mita-tarjoamme/

Hakemukset toivotaan ensisijaisesti Helsingin kaupungin rekrytointijärjestelmän kautta, helsinkirekry.fi. Muussa tapauksessa kirjallinen hakemus lähetetään osoitteeseen: Helsingin kaupungin kirjaamo, sosiaali- ja terveystoimiala, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. (Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 - 13). Kuoreen tunnus 7-1360-19.

Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto


Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Luemme eduksi


Hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä asiakastyössä että tiimityöhön perustuvassa työyhteisössä. Kykyä itsenäiseen työskentelyyn, paineensietokykyä, asiakaslähtöistä työskentelyorientaatiota, joustavuutta sekä kiinnostusta aikuissosiaalityön kehittämiseen.