(Removed from publishing)

Sosiaalityöntekijä
Espoon kaupunki

Original publication date 14.1.2019

Sosiaalityöntekijä

Työavain 2-21-19
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 28.01.2019 kello 08:00
Aikuissosiaalityö , Komentajankatu 5 02600 Espoo
Sosiaali- ja terveystoimi, Perhe- ja sosiaalipalvelut/Aikuisten sosiaalipalvelut
Sosiaalityö

Tehtävän kuvaus: Virka sijoittuu Espoonlahden alueen vähintään 30-vuotiaiden asiakkaiden moniammatilliseen tiimiin. Toimistomme sijaitsee Perkkaalla, Leppävaaran vieressä. Perustehtävänä sosiaalityöntekijöillä on keskittyä suunnitelmalliseen sosiaalityöhön yhteistyössä tarvittavien verkostojen kanssa. Sosiaalityöntekijöiden tehtävät kohdistuvat lähinnä erityisen tuen tarpeessa oleviin, haastavissa asumiseen liittyvissä olosuhteissa ja kriisitilanteissa eläviin asiakkaisiin. Ehkäisevän toimeentulotuen päätöksenteko on keskitetty pääosin sosiaalityöntekijöille. Asiakkaita tapaamme niin toimistomme asiakastapaamishuoneissa kuin eri tavoin asiakkaiden lähiympäristöön jalkautuen. Asiakastyöhön ja toimintatapoihimme kehitämme jatkuvasti myös uudenlaisia työtapoja erilaisissa työryhmissä. Moniammatillisissa tiimeissämme työskentelee sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia ja etuuskäsittelijöitä sekä johtava sosiaalityöntekijä. Erillinen toimistotiimi vastaa harkinnanvaraisen toimeentulotuen vireillepanosta ja maksatuksesta. Tiimit työskentelevät monitilatoimistossa, jossa yhteistyö sujuu rakentavassa ja kannustavassa yhteishengessä. Työntekoamme on tukemassa säännölliset tiimikohtaiset työnohjaukset. Meillä on mahdollisuus myös etätyöpäiviin.


Kelpoisuusvaatimus: Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys.

Tehtävässä edellytetään kokemusta aikuisten parissa tehtävästä sosiaalityöstä, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, palvelujärjestelmän tuntemusta, itsenäistä työn hallintaa, paineensietokykyä sekä hyvää kirjallista ilmaisukykyä.

Arvostamme asiakaslähtöisyyttä, laaja-alaista sosiaalityön kokemusta, erityisesti aikuissosiaalityöstä, kehittämismyönteisyyttä, hyvää kielitaitoa, SosiaaliEffica-asiakastietojärjestelmän tuntemusta sekä muuta tietoteknistä omaksumiskykyä. Arvostamme lisäksi rohkeutta etsiä ratkaisuja nopeastikin vaihtuvissa tilanteissa.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 3293,32 €/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38 h 15 min / viikko


Aikuissosiaalityö on osa perhe- ja sosiaalipalveluja. Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä, ennaltaehkäisevää toimintatapaa ja moniammatillista työskentelyä. Espoo on savuton työpaikka. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: espoo.fi/pelisäännöt

Lisätietoja tehtävästä
Lina Teir-Karhu
0401867232
etunimi.sukunimi@espoo.fi