(Removed from publishing)

Sosiaalityöntekijä
Helsingin Kaupunki

Original publication date 12.1.2019

Tehtävän kuvaus


Sosiaalityöntekijän tehtävät sijaishuollon asiakasohjauksessa. Tehtäväkokonaisuuteen kuuluu sijoitustoiminta perhe- ja laitoshoitoon, sijaisperheiden rekrytointi ja valmennus sekä sijaishuoltoyksiköiden valvonta ( laitokset ja ammatilliset perhekodit).

Kelpoisuusehto


Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §, 32 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.Luemme eduksi


Lastensuojelun sijaishuollon tuntemus ja työkokemusta lastensuojelusta.