(Removed from publishing)

Sosiaalityöntekijä laitoshoitoon
Vantaan kaupunki

Original publication date 8.3.2019

Vantaan kaupunki, sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala, perhepalvelut
Lasten sijaishuolto

Kielotie 7 B, 01300 Vantaa

Työsuhteen kesto: Määräaikainen 25.03.2019 - 10.08.2019


Haemme sosiaalityöntekijää lastensuojelun laitoshoidon sosiaalityöhön ajalle 25.3. - 10.8.2019 (mahdollisesti jatkuu). Laitoshoidon työryhmäämme kuuluu johtava sosiaalityöntekijä ja 9 sosiaalityöntekijää. Työntekijämme ovat sitoutuneita ja pitkäaikaisia lastensuojelun ammattilaisia.

Laitoshoidon sosiaalityössä työskentelet asiakkaana olevien lasten asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä. Vastaat lapsen asiakassuunnitelman laadinnasta, toteuttamisesta ja seurannasta sekä lapsikohtaisesta sijoituksen valvonnasta. Teet yhteistyötä lapsen vanhempien ja eri puolilla Suomea sijaitsevien sijaishuoltopaikkojen kanssa.

Tehtävä sopii sinulle, joka pidät pitkäjänteisestä työskentelystä nuorten ja heidän perheidensä kanssa sekä olet kiinnostunut etsimään ratkaisuja yhdessä asiakkaan ja hänen verkostojensa kanssa.

Tehtävän hoitamiseksi sinulla on käytössäsi asiantunteva työyhteisö ja lakimiesyksikön tuki. Lisäksi sosiaalityöntekijöille maksetaan rekrytointilisä 150 e/kk. Työpiste sijaitsee Tikkurilassa aseman läheisyydessä, hyvien kulkuyhteyksien päässä.

Arvostamme positiivista, asiakaslähtöistä ja kehittämismyönteistä työskentelyotetta. Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää reipasta ja aloitteellista työotetta, hyviä vuorovaikutustaitoja, verkostotyön taitoja, hyvää kirjallista ilmaisukykyä sekä valmiutta itsenäiseen työskentelyyn. Kyky pari- ja tiimityöhön ja reflektiiviseen työskentelyotteeseen on oleellinen tehtävässä menestymisen kannalta. Olemme kehittäkehittämismyönteisiä ja otamme uuden Apotti-asiakastietojärjestelmän käyttöön kevään 2019 aikana.


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Sosiaalityöntekijä (Laki 817/2015 7§ mukainen laillistus)

Luemme eduksi: kokemuksen lastensuojelutyöstä sekä laitoshoidon sosiaalityöstä.


Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti

Palkkaus: 3316,80 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 2 kuukauden koeaikaa
Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen
Palvelusuhteen muoto: Virka

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan


Yhteystiedot:
Sosiaalityön esimies Sihvo Päivi
p. 040 764 3465

paivi.sihvo@vantaa.fi

Elina Haahti, p. 043 825 4400, elina.haahti@vantaa.fi


Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.
Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta.