(Removed from publishing)

Sosiaaliohjaaja/ohjaaja vastaanotto-osastolle
Vantaan kaupunki

Original publication date 8.5.2019

Vantaan kaupunki, sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala, perhepalvelut
Lasten ja nuorten vastaanottoiminnan yksikön osasto Vaahteramäki

Tammirinteentie 2, 01760 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen 03.06.2019 tai sopimuksen mukaan - 


Haemme lastensuojelun vastaanotto- ja arviointityöstä kiinnostunutta työntekijää Vantaan lastensuojelun lasten ja nuorten vastaanottotoiminnan yksikön arviointi-osasto Vaahteramäkeen, joka on keskittynyt suunnitelmallisiin lyhytaikaisiin avohuollon sijoituksiin. Tarjolla on vakituinen työsuhde muodollisesti pätevälle sosiaaliohjaajalle (sosionomi amk).

Pätevien hakijoiden puuttuessa voidaan palkata korkeintaan vuoden määräaikaiseen sijaisuuteen loppuvaiheen sosionomi-opiskelija tai muu sosiaali- ja terveysalan tutkinnon omaava henkilö; esimerkiksi sairaanhoitaja (AMK) tai lähihoitaja.

Arviointi-osasto Vaahteramäkeen sijoitetaan lastensuojelullisin perustein 7-16 -vuotiaita vantaalaisia lapsia ja nuoria. Lapset sijoitetaan yleensä avohuollon tukitoimena osastolle. Työ osastolla sisältää sijoitettujen lasten hoitoa ja kasvatusta, sekä moniammatillista arviointityötä lapsen ja lapsen perheen tilanteesta. Työ on usein vaativaa johtuen lasten ja nuorten erilaisista psyykkisistä ja neurologisista haasteista. Työtä tehdään kolmessa vuorossa. Työ sisältää myös kevyitä kodinhoidollisia tehtäviä.

Arviointiosasto Vaahteramäessä työskentelee 8 sosiaaliohjaajaa / ohjaajaa, joiden arviointityötä tukevat sairaanhoitaja, toimintaterapeutti ja psykologi. Osaston lähiesimiehenä toimii vastaava ohjaaja.

Vantaan lastensuojelun lasten ja nuorten vastaanottotoiminnan yksikkö koostuu kahdesta fyysisesti erillään olevasta toimipisteestä, joissa on vastaanotto-osastoja yhteensä kuusi kappaletta. Tammirinteentiellä Seutulassa sijaitsee lasten vastaanotto-osasto Terhola, lasten ja nuorten arviointiosasto Vaahteramäki ja perheiden vastaanotto- ja arviointiosasto Tammela. Liljatiellä Viertolassa sijaitsee nuorten vastaanotto-osastot 1 ja 2, sekä vastaanottoperheyksikkö. Vastaanottokokonaisuutta johdetaan ja kehitetään yhdessä saman esimiehen alaisuudessa.

Tervetuloa meille töihin!


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Sosiaaliohjaaja (Laki 817/2015 8§ mukainen laillistus).

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: Ajokorttia ja autolla ajotaitoa, kykyä työskennellä tiimissä ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Luemme eduksi: 

  • lääkehoitokoulutus (Love LOP) 
  • hygieniapassi 
  • työkokemus lastensuojelusta, lastenhoitotyöstä ja perheiden kanssa työskentelystä 
  • erilaisten arviointi- ja toiminnallistenmenetelmien osaaminen 
  • kiinnipito ja/tai aggressiohallinnan -koulutus

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.

Palkkaus: 2474,75

Edellytettävät luvat: Valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta.

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika: 38 h 45 min/viikko, kolmessa vuorossa tehtävää jaksotyötä


Yhteystiedot:

Vastaava ohjaja, Mäkinen Gabriella
P. 0453586250
gabriella.makinen@vantaa.fi
Tavoitettavissa arkisin klo. 8.00 - 16.00

Lastensuojelulaitoksen esimies, Hiltunen Tommi
P. 0400-703 918
tommi.hiltunen@vantaa.fi
Tavoitettavissa arkisin klo. 8.00 - 16.00

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.
Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta.