(Removed from publishing)

Sosiaaliohjaaja
Helsingin Kaupunki

Original publication date 17.7.2019

Tehtävän kuvaus


Helsingin sosiaali- ja terveystoimessa nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö sijoittuu perhe- ja sosiaalipalvelujen kokonaisuuteen. Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö muodostuu neljästä yksiköstä, joihin kaikkiin kuuluu alueen nuorille ja aikuisille suunnattuja sosiaalityön, sosiaaliohjauksen, sosiaalineuvonnan, etsivän lähityön sekä yhdyskuntatyön palveluita. Lisäksi kullakin yksiköllä on omat kaupunkitasoiset vastuualueensa.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen lännen aikuissosiaalityön yksikköön kuuluu aikuisten ja nuorten sosiaalityön ja - ohjauksen tiimien lisäksi koko kaupunkia palvelevat kuntoutusohjaus, työkykyselvitys, kuntouttava työtoiminta, avotyötoiminta, Uusix-verstaat ja Pakilan työkeskus.

Haemme vakituiseen virkaan sosiaaliohjaajaa Lännen aikuissosiaalityön tiimiin 1. Tiimiin kuuluu 6 sosiaaliohjaajaa ja 3 sosiaalityöntekijää sekä lisäksi yhdyskuntatyöntekijä, asukastilan ohjaaja sekä johtava sosiaalityöntekijä. Kaksi sosiaaliohjaajista tekee etsivää lähityötä.

Sosiaaliohjaajan tehtävänä on vastata yli 30-vuotiaiden aikuisten kanssa tehtävästä sosiaaliohjauksesta. Työhön sisältyy sosiaalihuoltolain mukaisten palvelutarpeen arviointien ja suunnitelmien laatiminen, suunnitelmallinen ja tavoitteellinen työskentely aikuisten ja heidän verkostojensa kanssa, ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen ja muiden yksilöhuollon päätösten tekeminen sekä muu sosiaaliohjaukseen kuuluva tuen tarpeen arviointi.

Pyrimme jalkautumaan yhä enemmän asiakkaiden omiin toimintaympäristöihin, sinne missä asiakkaat ja yhteistyökumppanit ovat. Asiakastyötä voi tehdä kotikäynneillä tai tapaamalla asiakkaita toimiston lisäksi yhteistyökumppaneiden tiloissa. Parityötä tehdään tarpeen mukaan.

Lännessä olemme kokeilleet kaikkien tiimien yhteistyönä uutta asiakkaaksitulon mallia ja ehdit vielä tähän kehittämistyöhön mukaan. Lännessä pääset jatkossakin ideoimaan ja kehittämään erilaisia uusia työmuotoja. Lisäksi voit osallistua halutessasi Lännen asiakasosallisuusryhmän eli asiakasraadin ohjaukseen ja toimintaan.

Arvostamme sitoutumista pitkäjänteiseen työskentelyyn, intoa aikuissosiaalityön ja sosiaaliohjauksen kehittämiseen ja avointa sekä keskustelevaa työskentelyotetta.

Tarjoamme työhuoneen hyvien kulkuyhteyksien päässä, Pohjois-Haagan juna-aseman vieressä, liukuvan työajan, Helsingin kaupungin monipuoliset henkilöstöedut, kuten työsuhdematkalipun, lounasedun ja liikuntapalveluita sekä mahdollisuuden kehittää omaa työtä ja työnkuvaa. Helsingin kaupunki tarjoaa monipuolista koulutusta ja tiimillä on säännöllinen työnohjaus. Työssä on etätyömahdollisuus.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus 7-1453-19. (Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13.)
Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto


Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8 §) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi amk).

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.


Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.


Luemme eduksi


2520,70 e/ kk