(Removed from publishing)

Sosiaaliohjaaja
Helsingin Kaupunki

Original publication date 11.12.2018

Tehtävän kuvaus


Haemme perhekuntoutukseen sosiaaliohjaajaa vakinaiseen tehtävään 7.1.2019 alkaen.

Perhekuntoutus kuuluu lastensuojelun palveluihin. Perhekuntoutusta toteutetaan päivämuotoisena- ja ympärivuorokautisena perhekuntoutuksena. Sosiaaliohjaajan tehtävä sijoittuu päivämuotoiseen perhekuntoutukseen.

Perhekuntoutuksella pyritään vahvistamaan vanhemman ja lapsen vuorovaikutusta, riittävän vanhemmuuden edellytyksiä ja perheen arjessa selviytymistä. Perhettä tuetaan niissä arkeen ja lasten hoitamiseen liittyvissä asioissa, joissa perheellä on todettu olevan vaikeuksia. Verkostoyhteistyöllä tuetaan perhettä löytämään ja vahvistamaan omia läheis- ja viranomaisverkostojaan.

Päivämuotoista perhekuntoutusta toteutetaan pääsääntöisesti perheen kotona ja perheen omassa toimintaympäristössä. Palvelua räätälöidään huomioiden koko perheen kokonaisvaltainen tuen tarve. Työtä tehdään työparityöskentelynä.

Perhekuntoutuksessa työskentelee moniammatillinen tiimi.

Jätä hakemus helsinkirekry.fi kautta.

Kelpoisuusehto


Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8 §, 32 §) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto sosionomi.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.


Luemme eduksi


kokemusta lastensuojelutyöstä ja valmiutta tehdä tarvittaessa ilta- ja viikonlopputyötä.