(Removed from publishing)

Sosiaaliohjaaja
Helsingin Kaupunki

Original publication date 7.12.2018

Tehtävän kuvaus


Etsimme innostunutta sosiaaliohjaajaa Syystien monipuoliseen palvelukeskukseen. Meillä työskentelee yhteensä neljä sosiaaliohjaajaa ja nyt hakemamme sosiaaliohjaaja työskentelee asumisyksiköissämme. Työparina hänellä on kulttuuriohjaaja. Asumisyksikköjemme asukkaat ovat moni- ja muistisairaita.

Toiminnan tavoitteena on ylläpitää ikäihmisten toimintakykyä sekä kannustaa asukkaita ja asiakkaita parantamaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Sosiaaliohjaaja toimii osana monialaisia tiimejä. Sosiaaliohjaaja on sosiaalisen kuntoutuksen asiantuntija, joka tekee aktiivista asiakas- ja omaisyhteistyötä sekä tiivistä moniammatillista ohjaustyötä. Sosiaaliohjaajan vastuualuetta on erilaisten toiminnallisten ryhmien ohjaaminen joko itsenäisesti tai yhdessä toisen ammattiryhmän edustajan kanssa. Asiakastyössä korostuu moniasiantuntijuus ja verkostotyö.

Arvostamme aiempaa kokemusta sosiaaliohjaajana toimimisesta. Toivomme, että sosiaaliohjaajalla on kyky itsenäiseen asiakastyöskentelyyn ja päätöksentekoon sekä tiimityöhön. Lisäksi arvostamme aktiivista ja kehittävää työotetta, hyvää kirjallista esitystaitoa, taitoa toimia sosiaaliohjauksen asiantuntijana sekä hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja. Aito kiinnostus, halu tehdä ja kehittää vanhustyötä ovat tärkeitä lähtökohtia. Arvostamme positiivista asennetta ja luovuutta.

Tarjoamme haastavan, työntäyteisen ja mielenkiintoisen työn joukossamme sekä Helsingin kaupungin monipuoliset työsuhde-edut mm. työsuhdematkalippuedun, mahdollisuuden työsuhdeasuntoon sekä alennuksia liikunta-, kulttuuri- ym. harrastusten parissa.

Täytä hakemuksesi helsinkirekry.fi kautta.

Kelpoisuusehto


Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8 §, 32 §) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi).

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.Luemme eduksi


2348,91 e/kk