(Removed from publishing)

Sosiaaliohjaaja, yksin ilman huoltajaa maahantulleiden jälkihuolto
Vantaan kaupunki

Original publication date 3.1.2019

Vantaan kaupunki, sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala, perhepalvelut
Lastensuojelun tukiyksikkö

Vernissakatu 6, 6 krs. 01300 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen 01.02.2019 tai sopimuksen mukaan -

Etsimme Vantaan Lastensuojelun tukiyksikköön, alaikäisinä ilman huoltajaa maahantulleiden ja oleskeluluvan saaneiden nuorten (18-20 -vuotiaat) jälkihuollon tehtäviin, sosiaaliohjaajaa.

Lastensuojelun tukiyksikkö tuottaa ja kehittää lastensuojelun tukipalveluita koko Vantaalle. Tukiyksikköön kuuluu kaksi tehostetun perhetyön tiimiä, nuorten tiimi, kiireellisten perhetilanteiden selvitystiimi sekä jälkihuollon tiimi, yhteensä 62 työntekijää. Etsimme nyt joukkoomme osaavaa sosiaaliohjaajaa työskentelemään yksin maahantulleiden jälkihuoltonuorten kanssa. Tehtävä sijoittuu lastensuojelun jälkihuollon tiimiin, jossa työskentelee yhdeksän sosiaaliohjaajaa, joista kaksi sosiaaliohjaajaa toimii maahanmuuttajanuorten kanssa.

Sosiaaliohjaajat työskentelevät pääasiassa Vantaan sosiaali- ja terveystoimen perhepalvelujen alaisuudessa toimivan maahanmuuttajapalveluiden tulosyksikön jälkihuoltotiimin jäseninä. Tiimiin kuuluu myös sosiaalityöntekijä ja psykologi. Maahanmuuttajapalveluiden tulosyksikkö koordinoi pakolaisten vastaanottoa ja heidän kotoutumistaan ensimmäisten Suomessa olovuosien ajan. Tiimin asiakkaina ovat alaikäisinä ilman huoltajaa maahan saapuneet, oleskeluluvan saaneet Vantaalla asuvat nuoret.

Sosiaaliohjaajan työn tarkoituksena on edistää nuorten itsenäistymistä ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Sosiaaliohjaaja työskentelee asiakkaan ja sosiaalityöntekijän asiakassuunnitelmassa määrittelemien tavoitteiden mukaisesti. Työtehtäviin sisältyy mm. kotoutumisen ja itsenäistymisen tukeminen, psykososiaalinen tuki, tukeminen virallisten asioiden hoitamisessa ja yhteydenpito verkostoihin, asumisen tukeminen, nuorten arjen tukeminen sekä ryhmien vetäminen.

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Sosiaaliohjaaja (Laki 817/2015 8§ mukainen laillistus)


Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme:

  • aikaisempaa kokemusta nuorten ja maahanmuuttajien kanssa tehtävästä työstä
  • hyvää suomen kielen taitoa
  • hyviä vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja
  • paineensietokykyä
  • iloista ja positiivista asennetta
  • kehittämismyönteisyyttä
  • hyviä atk-taitoja

Luemme eduksi:

  • monipuolisen kielitaidon
  • valmiuden ryhmien vetämiseen
  • tietämys viranomaisverkostojen toiminnasta (KELA, TE-toimisto, MIGRi)


Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti

Palkkaus: 2551,21 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: 1
Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa
Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen
Palvelusuhteen muoto: Työsuhde
Työaika: 38 h 45 min/viikko, yleistyöaika


Yhteystiedot:
Anna Klingenberg-Peltola, vs. esimies
0503035193, anna.peltola@vantaa.fi
Tavoitettavissa

Kaisa Pöllänen, vastaava sosiaaliohjaaja
040-8401798, kaisa.pollanen@vantaa.fi
tavoitettavissa arkisin klo 8-16


Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.
Haethan paikkaa vain sähköisesti.