(Removed from publishing)

Sosiaaliohjaaja (2 tehtävää)
Helsingin Kaupunki

Original publication date 25.11.2019

Tehtävän kuvaus

Haettavana kaksi sosiaaliohjaajan sijaisuutta, 7.1.2020-2.7.2020 sekä 7.1.2020-30.7.2020

Perhekuntoutus kuuluu lastensuojelun palveluihin, jota toteutetaan päivämuotoisena- sekä ympärivuorokautisena perhekuntoutuksena.

Sosiaaliohjaajien sijaisuudet sijoittuvat päivämuotoiseen perhekuntoutukseen. Lastensuojelussa työskennellään suojeluperusteisesti.

Sosiaaliohjaaja työskentelee yhdessä työparin kanssa lastensuojelun asiakasperheiden kotona tai heidän toimintaympäristöissään. Tehtävässä edellytetään itsenäistä työotetta, työpari- ja tiimityötaitoja sekä kykyä toimia monitoimijaisesti erilaisissa verkostoissa.

Työn tukena on moniammatillinen tiimi ja ryhmätyönohjaus. Työaikamuotona on yleistyöaika, edellytämme valmiutta työskennellä tarvittaessa iltaisin ja viikonloppuisin.

Perhekuntoutuksella vahvistetaan vanhemman ja lapsen vuorovaikutusta, riittävän vanhemmuuden edellytyksiä ja perheen arjessa selviytymistä. Kaikille asiakkaille tehdään asiakassuunnitelmaan pohjautuva tavoitteisiin perustuva kuntoutussuunnitelma.

Jätä hakemus osoitteessa www.helsinkirekry.fiKelpoisuusehto:

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§, 32§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (esim. sosionomi)
Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.
Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Luemme eduksi:
Kokemuksen työskentelystä lastensuojelun asiakasperheiden kanssa, menetelmällisen osaamisen ja monipuolisen kielitaidon.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Vastaava ohjaaja Kirsti Gerdt, puh. 040 3345 616

Lisätietoa

www.hel.fi/toihinsoteen