(Removed from publishing)

Sosiaaliohjaaja (2 tehtävää)
Helsingin Kaupunki

Original publication date 13.12.2018

Tehtävän kuvaus


Maahanmuuttoyksikkö järjestää keskitetysti pakolaisten ja heihin rinnastettavien asiakkaiden kotoutumista tukevia sosiaalipalveluita sekä toimii asiantuntijana kotoutumiseen liittyvissä kysymyksissä.

Haemme kahta sosiaaliohjaajaa vakinaiseen työsuhteeseen. Sosiaaliohjaaja toimii sosiaaliohjauksen asiantuntijana moniammatillisessa työyhteisössä ja yhteistyöverkostoissa sekä erityisasiantuntijana maahanmuuttajien kanssa tehtävässä sosiaaliohjauksessa.

Sosiaaliohjaajien työtehtäviin kuuluu asiakkaiden neuvonta ja ohjaus sekä siihen liittyvät psykososiaaliset tukitoimet ja asiakkaan psykososiaalisen tilanteen kartoitus yhdessä asiakkaan ja moniammatillisen tiimin kanssa.

Tarjoamme kaupungin hyvät henkilöstöedut, mm. työsuhdematkalippuedun ja ammattiasi tukevaa koulutusta. Tarvittaessa avustamme työsuhdeasunnon hankkimisessa.
Katso lisää, mitä tarjoamme, alla kohdasta, Linkki lisätietoihin tai kopioi osoite selaimeen, https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi/mita-tarjoamme/ .

Jätä hakemuksesi osoitteessa helsinkirekry.fi.

Kelpoisuusehto


Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8 §, 32 §) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi).

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.


Luemme eduksi


viimeaikaista kokemusta kansainvälistä suojelua saavien asiakkaiden kanssa tehtävästä sosiaaliohjauksesta sekä kotouttamispalvelujen tuntemista sekä hyvää paineensietokykyä ja yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoa.