(Removed from publishing)

SÄHKÖLAITTEISTON KÄYTÖN JOHTAJA
Outokumpu Stainless Oy

Original publication date 14.1.2019

Johtamaan Outokummun Tornion tehtaiden sähkölaitteistojen käyttöä.

Outokummun Tornion tehtaat ovat Pohjoismaiden suurin yksittäinen sähkönkäyttäjä vuosittaisen sähkönkulutuksen ollessa lähes 4 TWh. Haemme Tornion tehtaiden tehdaspalveluihin sähkölaitteiston käytön johtajaa teknisten palveluiden osastolle.

Tehtävä

Tornion tehtaat ovat Pohjoismaiden suurin yksittäinen sähkönkäyttäjä vuosittaisen sähkönkulutuksen ollessa lähes 4 TWh. Outokumpu omistaa ja hallitsee Keminmaa-Sellee 400 kV voimajohtoa sekä Selleen 400/110 kV sähköasemaa. Korkeajännitteisen sähkönjakeluverkoston omistaa ja sitä operoi Aurora Infrastucture Oy yhteistyössä Outokummun kanssa.

Tehtävässä  toimit Sähköturvallisuuslain 1135/2016 tarkoittamassa sähkölaitteiston käytön johtajan tehtävässä. Lisäksi toimit sähkötöiden johtajana määritetyllä vastuualueella sekä säteilylain 859/2018 tarkoittamassa säteilyturvallisuusvastaavan tehtävässä toiminnanharjoittajan apuna.  Osallistut sähkölaitteistojen  ja sähkönjakeluverkoston käytettävyyden kehittämiseen. Sähkölaitteiden vikaantumisia analysoimalla ja ennaltaehkäiseviä toimia suunnittelemalla parannat tehtaidemme käyntivarmuutta.  Koulutat henkilöstöä energian jakeluun liittyvissä asioissa ja kehität toimintaamme sekä tehtaidemme käyntivarmuutta  tuomalla uusia avauksia ja ajatuksia energian jakeluun liittyen. Toimit yhdyshenkilönä viranomaisiin sekä muihin yhteistyökumppaneihin ja pidät yhteyttä Outokummun muiden tuotantolaitosten sähkönjakelusta vastaaviin tahoihin sekä Outokummun Energia-yksikköön. Laadit viranomaisraportteja sekä Outokummun sisäisiä raportteja sekä vastaat sähköenergian laskutuksen valvonnasta sekä budjetoinnista. Säteilyturvavastaavana koordinoit sekä kehität säteilysuojeluun liittyviä asioita tehdaslaajuisesti.

Odotamme sinulta vahvaa turvallisuuslähtöistä ajattelutapaa sekä intoa kehittää toimintatapoja ja viedä asioita eteenpäin. Sinulla on tehtävään soveltuva koulutus (esimerkiksi sähkövoimatekniikan insinööri tai diplomi-insinööri), voimassa oleva Sähköpätevyys  1 (S1) sekä pätevyys toimia Säteilyturvallisuusvastaavan (STV) tehtävässä.  Tehtävässä olet vahvasti yhteydessä viranomaisiin sekä yhteistyökumppaneihin, joten olemassa olevat verkostot sekä kyky luoda ja ylläpitää suhteita ovat sinulle eduksi. Vuorovaikutustilanteissa olet luonteva sekä  vakuuttava ja sinulla on kyky innostaa ihmisiä. Toimit sujuvasti suomen ja englannin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.

Tarjoamme sinulle uuden ja mielenkiintoisen avainpaikan Tornion tehtaan organisaatiossa, jossa pääset hyödyntämään omaa osaamistasi ja kehittämään Tornion tehtaiden toimintaa edelleen kohti visiotamme.

Lisätietoja tehtävästä antaa Mercuri Urvalissa konsultit Johanna Massa, puh. 040 144 3333 sekä Lauri Sainio, puh. 044 572 1427. Lähetä hakemuksesi ja CV:si palkkatoivomuksineen 30.1.2019 mennessä osoitteessa www.mercuriurval.fi.