(Removed from publishing)

Ryhmäpäällikkö
Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Original publication date 8.2.2019

Kilpailuneutraliteettivalvonta turvaa yritysten tasapuolisia toimintaedellytyksiä markkinoilla. KKV voi puuttua julkisen vallan toimintaan markkinoilla, jos toiminta vääristää kilpailua. KKV voi myös tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja, jos yksityisten yritysten välinen kilpailu vääristyy esimerkiksi yritystukien tai sääntelyn seurauksena.

Kilpailuneutraliteettivalvonnan ryhmäpäällikkö vastaa KKV:n kilpailuneutraliteettivalvonnasta. Hän ohjaa neutraliteettitapausten tutkintaa ja edustaa virastoa kilpailuneutraliteettisääntelyyn liittyvissä kysymyksissä. Työ tarjoaa mahdollisuuden yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Hakijalta odotamme: Parhaat edellytykset tehtävän menestykselliseen hoitamiseen antaa ylempi korkeakoulututkinto esimerkiksi oikeus- tai taloustieteestä sekä perehtyneisyys kilpailuneutraliteettivalvontaan, EU:n valtiontukisääntelyyn tai yritystukiin. Arvostamme myös hyviä esimies- ja viestintätaitoja. Tehtävän hoitaminen edellyttää erinomaista suomen kielen taitoa, tyydyttävää ruotsin kielen taitoa ja hyvää englannin kielen taitoa.

Palkkauksen peruste: Tehtävä on sijoitettu viraston palkkausjärjestelmään vaativuustasolle 10 - 11 (4 080,30 / 4 785,58 euroa). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Tehtävän vaativuustaso määritellään valittavan henkilön koulutuksen ja työkokemuksen mukaan.

Virasto voi täyttää viran aluksi koeajaksi, jonka pituus on enintään kuusi kuukautta. Virasto voi käyttää rekrytoinnissa soveltuvuusarviointia.

Hakemus tallennetaan valtion työnhakusivustolle www.valtiolle.fi (ID-numero 32-88-2019). Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi viraston osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero.