(Removed from publishing)

Rippikoulutyön kausityöntekijä
Mäntsälän seurakunta

Original publication date 10.12.2019

Mäntsälän seurakunta hakee 2-3 kausityöntekijää eri pituisiin, määräaikaisiin virkasuhteisiin, jotka sijoittuvat ajalle: 1.6.-16.8.2020. Työtehtäviin kuuluu 1-3 rippikoulun suunnittelu, valmistelu ja toteutus yhteistyössä rippikoulutiimin kanssa. Lisäksi työtehtäviin voi kuulua erikseen sovittavalla tavalla kouluikäisten leiritoimintaa ja muuta nuorisotyötä. Muut tehtävät voivat vaihdella opintojen tuomien valmiuksien mukaan.

Edellytämme hakijalta kirkon alan opintoja, sosionomi/kirkon nuorisotyönohjaaja (AMK), yhteisöpedagogi/kirkon nuorisotyönohjaaja (AMK) tai teologi. Eduksi katsomme kokemuksen leiri- ja kasvatustyöstä, kiinnostuksen nuorten kanssa työskentelyyn, kyvyn työskennellä ryhmässä ja sekä RKS 2017: n tuntemisen.

Palkkaus määräytyy kirkon yleisen palkkausjärjestelmän mukaan vaativuusryhmä 302.

Hakemuksen tulee olla perillä viimeistään 7.1.2020 klo 14.00 mennessä.

LISÄTIEDOT/ YHTEYSTIEDOT
Hakemukset liitteineen voit lähettää sähköisesti mika.ahjosaari@evl.fi tai postitse osoitteeseen Mäntsälän seurakunta/Mika Ahjosaari, Urheilutie 1, 04600 Mäntsälä

Lisätietoja antavat:

Johtava nuorisotyönohjaaja Mika Ahjosaari, 040 - 7433 258 (20.12.2019 asti) ja

Rippikoulupastori Jussi Hokkanen, 040-5235 926 (26.12.2019 asti)