(Removed from publishing)

Resurssiopettaja, määräaikainen päätoiminen tuntiopettaja
Espoon kaupunki

Original publication date 14.10.2019

Resurssiopettaja, määräaikainen päätoiminen tuntiopettaja

Työavain 3-1769-19
Määräaikainen virkasuhde alkaen 07.01.2020 (päättyy 30.06.2020)
Hakuaika päättyy 25.10.2019 kello 15:45
Laurinlahden koulu , Merisaapas 2-4 02320 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Luokanopettajat

Tehtävän kuvaus: Haemme Laurinlahden kouluun luokanopettajaa hoitamaan resurssiopettajan tehtävää 5.luokassa samanaikaisopettajana. Isossa luokassa on pidennetyn oppivelvollisuuden omaava oppilas. Tehtävään kuuluu myös 1h liikuntaa 2.luokalle ja 1h et-opetusta 3.luokalle. Määräaikainen tehtävä on 7.1.2020-30.6.2020. Resurssiopettajan tehtävä on mahdollista aloittaa jo 1.11.2019, jolloin työsuhde päättyisi 12.7.2020.


Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus. Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto luokanopettajan koulutusohjelmasta tai muu kasvatustieteellisen alan tutkinto ja mitkä ovat sivuaineopinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole luokanopettajan koulutuksesta tulee hakijan merkitä muu opettajan koulutuksensa tai muut tutkintonsa mahdollisimman selkeästi sekä todistus opettajan pedagogisista opinnoista ja todistus monialaisten opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään erinomaisia vuorovaikutustaitoja sekä joustavaa ja positiivista työotetta.

Arvostamme englannin kielen taitoa.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
Työaika: 24h/vko


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 76 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 10 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
rehtori Mari Poikola
050-511 2393