(Removed from publishing)

Rektor, Kungsgårdsskolan
Espoon kaupunki

Original publication date 13.1.2019

Rektor, Kungsgårdsskolan

Työavain 3-74-19
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 28.01.2019 kello 15:45
Kungsgårdsskolan , Hans Westerlunds väg 7 02780 Esbo
Sivistystoimi, Svenska bildningstjänster/Grundskolor
Rehtorit

Tehtävän kuvaus: Kungsgårdsskolan kommer att flytta in i nya lokaler i Köklax då de står färdiga hösten 2020. I de nya lokalerna finns möjligheter för ett mångsidigt och innovativt lärande. Verksamhetskulturen i skolan ska främja gemenskapens möjligheter att lära sig tillsammans och av varandra. I lokalerna kommer att anordnas svenskspråkig förskoleundervisning och grundläggande utbildning i årskurserna 1–6. Skolan verkar i Köklax i samband med Kungsgårds daghem och förskola. Skolan, förskolan och daghemmet arbetar tillsammans för att erbjuda kontinuitet i barnens och elevernas lärstig. Skolan har idag ca 120 elever i årskurserna 1–6 och omkring 13 i personalen men kommer småningom att fördubbla elevantalet i och med de nya lokalerna. Vi söker dig som kan tänka visionärt, vara inspirerande och samtidigt har förmåga att leda verksamheten ansvarsfullt mot målen. Du ska också ha förmåga och intresse för att utveckla lärmiljön i syfte att ge eleverna de bästa förutsättningarna att lära sig och utvecklas. Du ska vara intresserad av att arbeta med och för barn tillsammans med skolans personal och vårdnadshavarna. Din mångsidiga kompetens och ditt ansvarsfulla ledarskap är kärnan i ett mångsidigt samarbete med olika parter. Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete med ett mångsidigt ansvarsområde samt möjligheter att tänka nytt och utveckla arbetssätt inom den grundläggande utbildningen. Tjänsteförhållandet börjar i augusti 2019. Vi kommer att skicka inbjudan till valda sökande till videointervju senast 30.1. Videointervjuerna ska spelas in 30.1-4.2 (kl. 12.00). Intervjuer kommer vi att ordna 12 och 13.2.


Kelpoisuusvaatimus: Enligt förordningen om behörighetsvillkor för personal inom undervisningsväsendet 1998/986


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään : - erfarenhet av ledarskap - strategiskt ledarskap - engagemang i läroplans- och elevvårdsfrågor - samarbetsförmåga och kommunikationsfärdigheter - goda kunskaper i finska

Arvostamme erfarenhet av att arbeta som rektor i en grundskola


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 3742,79 €/månad
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
Työaika: 36 t 45 min/veckaLisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Direktör Barbro Högström
050 3511497

Undervisningschef Outi Saloranta-Eriksson
050 3632937