(Removed from publishing)

Puutarhuri ja aluepuutarhuri
Lahden seurakuntayhtymä

Original publication date 2.1.2020

Lahden seurakuntayhtymän hautaustoimi hakee:

PUUTARHUREITA TYÖNJOHDON SIJAISIKSI JA ALUEPUUTARHUREIKSI KESÄKAUDEKSI 2020

Lahden seurakuntayhtymällä on viisi hautausmaata ja kaksi sankarihauta-aluetta. Hautausmailla työskentelee 20 vakituista työntekijää sekä noin 80 kausityöntekijää.

Haemme puutarhureita hautausmaille hauta- ja puistoalueiden ylläpidon ja viherrakentamisen työtehtäviin. Työtehtäviin sisältyy kausityöntekijöiden ohjeistusta ja valvontaa. Osaan tehtävistä voi sisältyä myös vahtimestarityötä siunauskappeleilla.

Hakijoilla tulee olla puutarhurin koulutus tai työssä hankittu alan ammattitaito. Osassa tehtäviä vaaditaan oman auton käyttöä.

Edellytämme hakijoilta 18 vuoden ikää ja suomen kielen taitoa. Odotamme reipasta ja positiivista asennetta, kykyä fyysiseen ulkotyöhön, täsmällisyyttä sekä organisointikykyä. Alan työkokemus sekä koneiden käyttötaito katsotaan eduksi. Työnjohdon sijaiselta edellytämme hyviä atk-taitoja.

Tarjoamme viihtyisän työympäristön, monipuoliset työtehtävät sekä mahdollisuuden työskennellä 5-6 kuukautta. Työt alkavat sopimuksen mukaan huhti-kesäkuussa.

Palkkaus on KirVESTES:n mukainen.

Hakemukset pyydetään toimittamaan sähköisesti 14.2.2020 klo 12.00 mennessä täyttämällä osoitteesta http://www.lahdenseurakunnat.fi/info-ja-asiointi/avoimet-tyopaikat löytyvä sähköinen hakulomake.

Haastatteluun kutsutaan tarvittaessa.

Kaikille hakijoille ilmoitetaan henkilökohtaisesti päätöksestä huhtikuun aikana.