(Removed from publishing)

Puheterapeutti (2 tehtävää)
Helsingin Kaupunki

Original publication date 20.2.2019

Tehtävän kuvaus


Haemme kahta vakinaista puheterapeuttia. Tehtävät täytetään sopimuksen mukaan.

Lasten puheterapiassa on 43 puheterapeutin vakanssia. Toisen toimen sijoituspaikka on Oulunkylän terveysaseman työpisteessä, ja toinen on aluksi Herttoniemen sairaalan tiloissa, mutta siirtyy vuoden 2019 keväällä Oulunkylään. Molemmissa toimipisteissä on useampia puheterapeutteja.

Lasten puheterapian asiakkaat ovat 0-16-vuotiaita ja tulevat terveydenhuollon lähettämänä. Valtaosa asiakkaista on alle kouluikäisiä ja tulee lastenneuvolan lähetteellä. Yleensä tapaamisilla aloitetaan tutkimuksista ja hoidon tarpeen arvioimisesta, mutta jonkin verran asiakkaita tulee myös suoraan erikoissairaanhoidosta. Yhteistyökumppaneita ovat lastenneuvolan lisäksi mm. neuvolan psykologit ja toimintaterapeutit sekä varhaiskasvatus, koulut ja sosiaalitoimi. Perhekeskusmalli tukee monialaista yhteisen työn tekemistä asiakkaan parhaaksi. Perhekeskuksia on toiminnassa kaksi, kolmas avautuu kuluvan vuoden aikana. Samoja yhteisen työn toimintamalleja käytetään verkostomaisesti myös niillä alueilla, joilla perhekeskuksen tuloa vielä odotetaan.

Helsingin kaupunki on suuri työnantaja ja tarjoaa paljon etuja. Puheterapeuttien toiminnalla on Helsingissä jo 50 vuotta kestänyt historia ja kertynyttä kokemusta osataan käyttää hyödyksi. Pystymme mm. järjestämään ja räätälöimään koulutuksia itse, ja sopimaan yhdessä niiden aiheet.

Keskinäinen konsultointi toimii meillä hyvin. Meillä on esimerkiksi änkytykseen ja monikielisten ja -kulttuuristen asiakkaiden kanssa työskentelyyn perehtyneiden puheterapeuttien vetämiä konsultaatioryhmiä. Aloittavana puheterapeuttina saat myös henkilökohtaisen mentorin ja tukenasi on kokeneempien puheterapeuttien vetämä tutor-ryhmä.

Potilastietojärjestelmänä on tällä hetkellä Pegasos, mutta muutaman vuoden sisällä siirrymme käyttämään Apottia yhdessä usean muun kunnan ja HUS:n kanssa.

Aktiivinen oma henkilöstökerhomme järjestää kulttuuri-, liikunta- ja hyvinvointiaiheisia tapahtumia.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Täytä hakemuksesi osoitteessa www.helsinkirekry.fi.


Kelpoisuusehto


Laillistettu puheterapeutti (filosofian maisteri logopedian koulutusohjelmasta).

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Pätevien hakijoiden puuttuessa voidaan puheterapeutin tehtävää hoitamaan palkata opintojensa loppuvaiheessa logopedian koulutusohjelmassa oleva opiskelija määräaikaisella työsopimuksella enintään 6kk:n ajaksi.

Luemme eduksi


Pegasos-potilastietojärjestelmän käyttökokemuksen.
Arvostamme kokemusta työskentelystä monikielisten ja -kulttuuristen perheiden kanssa.