(Removed from publishing)

Projektitutkija tai tutkijatohtori
Oulun yliopisto

Original publication date 4.12.2018

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti hakee määräaikaiseen työsuhteeseen Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTREen Nivalaan

Projektitutkijaa tai tutkijatohtoria

Tutkija toimii Luovat ratkaisut – sekä Energiakaivos –hankkeissa, joille Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt rahoituksen Euroopan aluekehitysrahastosta. 

Luovat ratkaisut -hankkeen päätavoitteena on toteuttaa luovien alojen yrittäjien ja yritysten henkilöstön kaupallistamis- ja liiketoimintaosaamista edistävä koulutuskokonaisuus. Koulutusten sisältöjä sovelletaan nopeina yhteiskehittämiskokeiluina osallistujayrityksissä. Kokeilut dokumentoidaan ja niistä saadut tulokset levitetään laajempaan käyttöön. Koulutuksessa hyödynnetään virtuaalisuutta (etäopetus) ja yhteiskehittämistä. Tavoitteena on saada osallistujat tekemään kaupallistamisen ja liiketoimintaosaamisen soveltavia kokeiluja luovien alojen rajapinnoilla ja verkostoissa. Oulun yliopisto tuo yliopistollisen asiantuntemuksen koulutusosioiden sisällön toteuttamiseen, kouluttamiseen ja yhteiskehittämisenä toteuttavien soveltavien kokeilujen ohjaamiseen sekä niiden dokumentointiin ja tutkimukseen.

Energiakaivos –hankkeen tavoitteena on selvittää Pyhäsalmen kaivoksen hyödyntämispotentiaalia energian tuottajana ja tähän liittyvän osaamisen kehitysalustana. Oulun yliopisto vastaa projektin teknis-taloudellisesta tutkimuksesta. Energiastrateginen tavoite on selvittää saatavan geotermisen energian hyödyntämistavat ja –kelpoisuus. Lisäksi tavoitteena on toistaiseksi hyödyntämättömän syvän geoenergian liiketoimintamahdollisuuksien selvittäminen kartoittamalla tarvittavaa teknologiaa ja palveluita sekä paikallisten yritysten ja energia-alan toimijoiden kiinnostusta hyödyntää uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Soveltuvien teknisten ratkaisuiden ja yrityskentän tuntemus on tehtävässä eduksi. Hankkeen päätoteuttaja on Geologian tutkimuskeskus.

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa (tutkijatohtorilta väitöstutkimusta), koulutus- ja julkaisukokemusta, erinomaista englanninkielen hallintaa sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää työskentelyä tiiviisti hankkeeseen osallistuvien yritysten kanssa. Kokemus yrittäjyydestä ja/tai yrittäjyystutkimuksesta tuntemus katsotaan eduksi. Arvostamme itsenäistä työotetta, kehittämisaktiivisuutta ja kokemusta projektiluonteisesta työskentelystä. Lisäksi hakemamme henkilö on työskentelytavaltaan liiketoiminta- ja asiakaslähtöinen, oppimishaluinen ja näkee mahdollisuuksia ennemmin kuin esteitä. Henkilö kykenee toimimaan paineen alla, on innostava ja energinen sekä toimii joustavasti erilaisissa tilanteissa. Pääasiallisena työskentelyalueena on Pohjois-Pohjanmaan eteläosa.

Määräaikainen työsuhde alkaa 1.2.1019 tai sopimuksen mukaan ja kestää vuoden 2019 loppuun. Tehtävässä noudatetaan yliopistojen yleisen työehtosopimuksen mukaista koeaikaa.

Projektitutkijan tehtävä sijoittuu yliopiston palkkausjärjestelmän muun henkilöstön vaativuustasoille 8-9. Tutkijatohtorin tehtävä sijoittuu yliopiston palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasoille 5-6. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Hakemus liitteineen (cv, julkaisuluettelo) pyydetään jättämään sähköistä hakulomaketta käyttäen viimeistään 7.1.2019.

Lisätiedot:

va. tutkimusjohtaja Anna-Mari Simunaniemi, anna-mari.simunaniemi@oulu.fi, p. 050 466 2832
johtaja Matti Muhos, matti.muhos@oulu.fi, p. 0400407590