(Removed from publishing)

Projektipäällikkö vaativaan asiantuntijatehtävään
Savonia-ammattikorkeakoulu oy

Original publication date 8.11.2019

Kiinnostaako ammattikuljettajien työhyvinvointi? Onko sinulla ymmärrystä raskaan liikenteen ja kuljetusalan erityispiirteistä? Tunnetko työhyvinvoinnin tavoitteet, mittarit ja liiketaloudellisen hyödyn? Tunnetko käytännön ongelmakohdat ja haasteet niin työn johtamisessa kuin perustehtävien rutiineissa? Mikäli tämän lisäksi palat halusta tehdä monialaista kehittämistyötä kuljetusalan edistämiseksi, saatat olla etsimämme tiimiä täydentävä asiantuntija.

Raskaan autokaluston kuljettajan työssä jaksamisen edistäminen (Vireeksi) -hankkeen projektipäällikkönä pääset työskentelemään moniammatillisen asiantuntijatiimin kanssa, johon kuuluu erityisosaamista mm. kuljetusalan, työhyvinvoinnin, liiketoiminnan, koulutuksen, mittausteknologian ja projektinhallinnan aloilta. Tehtävä on määräaikainen 1.1.2020-31.12.2022.

Vireeksi-hankkeen tavoitteena on parantaa kuljetusalalla työskentelevien henkilöiden työhyvinvointia, työn mielekkyyttä, alan yritysten tuottavuutta ja alan houkuttavuutta. Hankkeessa kehitetään ja kokeillaan kuljettajille ja yrityksille suunniteltuja kiinnostavia, helppokäyttöisiä sekä omatoimisuuteen aktivoivia työhyvinvointia edistäviä menetelmiä. Hankkeessa tunnistetaan yrityskohtaiset työkykyä edistävät käytänteet ja prosessit, toteutetaan työhyvinvointikoulutuksia sekä tuetaan alan yritysten työkykyjohtamista. Kohderyhmänä ovat kuljetusalan ammattilaiset.

Olet etsimämme osaaja, jos
- haluat olla luomassa uusia käytänteitä ja toimintakulttuuria kuljettajien arkeen
- tuet seurantulosten perusteella yritysten työhyvinvointijohtamisen kehittämistä
- sinulla on kyky havainnoida kuljettajan arkea ja myös osaamista kouluttamisesta
- sinulla on valmiuksia toimia niin kuljetusalan yrityksessä, ammattilaiskuljettajan kyydissä, haalarit päällä kuin sidosryhmätyössäkin ammattitaitoisesti ja positiivisesti
- olet vahva projektiosaaja ja pystyt innostamaan tiimiäsi

Työn kuvaus
Hankkeen projektipäällikkönä tehtäviisi kuuluvat muun muassa toiminnan suunnittelu ja seuranta, raportointi ja viestintä, hankehallinnointi ja projektipäällikön työt. Osallistut työpaikkakäynteihin ja havainnointityöhön, opetussisällön suunnitteluun, tuottamiseen ja toteuttamiseen sekä yhteistyöhön eri sidosryhmien kanssa.

Tarjoamme mahdollisuuden tehdä merkityksellistä ja vaikuttavaa työtä inspiroivassa työyhteisössä yhdessä muiden savonialaisten sekä Savon ammattiopiston henkilöstön kanssa. Työskentelemme kansainvälisessä toimintaympäristössä ja teemme tiivistä työelämäyhteistyötä eri toimialojen kanssa.

Odotamme sinulta
- soveltuvaa vähintään ylempää korkeakoulututkintoa
- kokonaisvaltaista ymmärrystä kuljetusalan toimintaympäristöstä ja arjesta
- erinomaista johtamis- ja organisointikykyä
- kehittävää ja innovatiivista työskentelyotetta sekä vahvoja tiimityöskentelyn taitoja
- vahvaa näkemystä kuljetusalan kehittymisestä
- kykyä raportoida työn tuloksista asiakkaille ja muille sidosryhmille
- hyviä yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja

Menestyt tehtävässä, jos Sinulle on verkostotyöskentely erilaisten toimijoiden ja kumppaneiden kanssa luontevaa. Eduksi katsotaan kokemus hanketoiminnasta ja projektien johtamisesta.

Työsuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät Avaintyönantajat AVAINTA ry:n opetusalan työehtosopimuksen mukaisesti 31.3.2020 saakka ja 1.4.2020 lukien Sivistystyönantajat, Yksityisen opetusalan työehtosopimuksen, mukaisesti.

Hakuohjeet

Hae tehtävään täyttämällä sähköinen hakulomake Kuntarekry-palvelussa.
Liitä hakemukseesi vähintään kaksi suosittelijaa ja heidän yhteystietonsa.

Lisäksi lähetä max. 2 min pituinen vapaamuotoinen esittelyvideo itsestäsi, jossa tuot ilmi vahvuutesi ja osaamisesi hakemuksessa kuvattuihin työtehtäviin nähden sekä perustelut, miksi sinä olisit paras valinta Vireeksi-hankkeen projektipäälliköksi. Videon voit toimittaa Petteri Jääskeläisen sähköpostiin.

Tehtävän täyttäminen edellyttää rahoituskäsittelyssä olevan hankehakemuksen mukaista myönteistä rahoituspäätöstä. Hanketta rahoittaa Etelä-Savon ELY -keskus (ESR) ja hanke toteutetaan yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun ja Savon ammattiopiston kanssa.