(Removed from publishing)

Peruskoulun tietotekniikan ja kemian päätoiminen tuntiopettaja Espoonlahden kouluun
Espoon kaupunki

Original publication date 26.11.2019

Peruskoulun tietotekniikan ja kemian opettajan tehtävät vuosiluokilla 7-9. Tehtävään sisältyy keskimäärin 10 vvt kemian ja 10 vvt tietotekniikan opetusta. Tuntimäärät vaihtelevat jaksoittain.

Koulun nimi: Espoonlahden koulu

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on määräaikainen virkasuhde.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun kemian lehtorin kelpoisuus ja vähintään 60 op laajuiset opinnot tietotekniikasta.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään kykyä opettaa tietotekniikkaa ja ohjelmointia sekä työkokemusta kemian opettajan tehtävistä peruskoulussa.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä eriyttää opetusta ja käyttää vaihtelevia opetusmenetelmiä. Kokemus TVT-vastuuopettajan tehtävistä katsotaan eduksi.

Espoonlahden koulu on 383 oppilaan yläkoulu.
Koulussamme annetaan painotettua opetusta matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa ja ruotsin kielen kielikylpyopetusta. Lisäksi koulussa on kolme erityisen tuen pienryhmää ja maahanmuuttajien valmistavan opetuksen ryhmä.
Käytössämme on uudet ja ajanmukaiset opetustilat kaikissa oppiaineissa.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).