(Removed from publishing)

Peruskoulun suomi toisena kielenä päätoiminen tuntiopettaja, toistaiseksi otettava tuntiopettaja
Espoon kaupunki

Original publication date 8.1.2019

Peruskoulun suomi toisena kielenä päätoiminen tuntiopettaja, toistaiseksi otettava tuntiopettaja

Työavain 3-1842-18
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 22.01.2019 kello 15:45
Leppävaaran koulu , Lintumetsäntie 12 02660 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Aineenopettajat

Tehtävän kuvaus: Leppävaaran koulu on pieni yläkoulu, jossa on yleisopetuksen luokkia sekä urheiluluokkia. Leppävaaran urheiluyläkoulu antaa hyvät mahdollisuudet yhdistää koulu ja urheiluharrastus. Työyhteisömme on lämminhenkinen ja aktiivinen. Leppävaaran koulussa on haettavana peruskoulun suomi toisena kielenä vakinaisen päätoimisen tuntiopettajan paikka. Tehtävään kuuluu suomi toisena kielenä opetusta vuosiluokille 7-9 ja luokanvalvojan tehtävät. Tehtävään kuuluu mahdollisesti myös äidinkielen ja median opettamista. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto aineenopettajan koulutusohjelmasta ja missä aineissa on opetettavan aineen opinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole aineenopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta virkaan kuuluvien aineiden vastaavuustodistuksesta ja todistus opettajan pedagogisista opinnoista. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään näkemystä ja kokemusta yläkoulumaailmasta sekä positiivisen kasvatuksen näkemystä ja oppilaslähtöisyyttä. Lisäksi edellytetään joustavuutta, yhteisöllistä työotetta sekä taitavaa pedagogista osaamista ja kokemusta eriyttämisestä.

Arvostamme kokemusta luokanvalvojana toimimisesta ja hyviä yhteistyötaitoja sekä halua kehittää ja kehittyä yhdessä koulun työyhteisön kanssa. Eduksi katsotaan hyviä ryhmänhallintataitoja sekä monipuolisten työtapojen käyttöä.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
Työaika: vähintään 16 vvt


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Vs. rehtori Meri-Tuuli Koistiola
046 877 2319
etunimi.sukunimi@espoo.fi