(Removed from publishing)

Peruskoulun musiikin päätoiminen tuntiopettaja, Pohjois-Tapiolan koulu ja Karakallion koulu
Espoon kaupunki

Original publication date 17.1.2020

Etsimme musiikin päätoimista tuntiopettajaa 6.2.2020 alkaen loppukevääksi. Tunteja on sekä Pohjois-Tapiolan koulussa että Karakallion koulussa. Pohjois-Tapiolan koulun tunnit pidetään Otaniemen lukion tiloissa, Tietotie 6.

Koulun nimi ja osoite: Pohjois-Tapiolan koulu, Maarintie 6 sekä Karakallion koulu, Kotkakuja 5

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun musiikin opettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään kokemusta yläkoulussa opettamisesta erilaisten oppijoiden kanssa, sekä hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö-, ja ryhmänhallintataitoja. Lisäksi edellytetään monipuolista musiikillista osaamista, aktiivista ja positiivista työotetta sekä uuden opetussuunnitelman tuntemista.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, oppilaiden yksilöllistä kohtaamista sekä positiivisen pedagogiikan tuntemista.

Pohjois-Tapiolan koulu on yleissivistävä peruskoulu, jossa on 320 oppilasta luokka-asteilla 7-9. Koulu on tällä hetkellä väistössä Otaniemessä ja opetusta on myös kolmessa muussa toimipisteessä. Karakallion koulu on Espoon Karakalliossa sijaitseva yläkoulu.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).