(Removed from publishing)

Peruskoulun käsityön päätoimisen tuntiopettajan sijaisuus Juvanpuiston koulussa
Espoon kaupunki

Original publication date 14.11.2019

Haemme kevätlukukaudelle 2020 päätoimista tuntiopettajaa opettamaan käsityötä 5-9-luokkalaisille. Tehtävässä ensisijaisesti toivotaan mahdollisuutta opettaa niin teknistä kuin tekstiilityötä. Olemme myös kiinnostuneita niistä hakijoista, jotka pystyvät opettamaan joko teknistä käsityötä tai tekstiilikäsityötä

Koulun nimi: Juvanpuiston koulu

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun käsityö lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään: Haemme dynaamiseen joukkoomme Juvanpuiston koululle päätoimista tuntiopettajaa.
Valittavan eduksi luemme näytön opetussuunnitelman mukaisesta toimintakulttuurista sekä kiinnostuksesta kehittää kouluamme kohti hyvinvoivaa kouluyhteisöä. Hakijan eduksi luemme vahvan näytön yhteistyötaidoista työyhteisössä, kokemusta yhteisopettajuudesta, yhdysluokkaopetuksesta, oppilaita osallistavista rakenteista .
Lisäksi hakijan eduksi lasketaan kokemus ja mielenkiinto tieto- ja viestintätekniikan sekä STEAM-opetukseen liittyen.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Juvanpuiston koulu sijaitsee Pohjois-Espoon Niipperissä. Lähistöllä on Juvanmalmin pienteollisuusalue, vanhaa omakotiasutusta sekä uusi ja tiivis asutusalue. Koulussamme annetaan hyvää ja monipuolista opetusta. Koulumme missio on saada Hyvä näkyviin ja tämä korostuu monessa eri asioissa koulun arjessa. Koulumme arkea voi seurata koulumme sos.median kautta, jota koulumme viestintäoppilaat ylläpitävät.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).