(Removed from publishing)

Peruskoulun biologian, maantiedon ja terveystiedon lehtori
Espoon kaupunki

Original publication date 8.1.2019

Peruskoulun biologian, maantiedon ja terveystiedon lehtori

Työavain 3-9-19
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 22.01.2019 kello 15:45
Saunalahden koulu , Brinkinmäentie 1 02330 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Aineenopettajat

Tehtävän kuvaus: Saunalahden koulu on vuonna 2012 aloittanut uudehko yhtenäiskoulu Espoossa, joka vasta viime syksynä on kasvanut täyteen mittaansa eli koulussa ovat nyt kaikki luokka-asteet esiopetuksesta yhdeksänteen luokkaan. Oppilaita koulussamme on noin 800 ja henkilöstöä kaiken kaikkiaan noin 100 henkeä. Talomme on monitoimitalo, joten tiiviissä arkisessa yhteistyössä kanssamme toimii eritoten nuorisotoimi sekä kirjasto. Haemme nyt joukkoomme pääsääntöisesti vuosiluokkien 7-9 biologian, maantiedon ja terveystiedon opetukseen henkilöä, joka olisi innostunut opettamisen lisäksi myös oppimisesta ja oman työnsä kehittämisestä yhdessä muiden opettajien kanssa. Tarjoamme kehittämisorientoituneen ja yhteisöllisen työporukan sekä mahdollisuuden tiiviiseen tiimityöskentelyyn. Kanssasi työskentelee toinen luonnontieteellisten aineiden kollega mahdollistaen tehokkaan ja oppilaiden oppimista hyvin palvelevan yhteissuunnittelun. Koulumme erityisen tuen oppilaat ovat monin osin integroituneena eritoten yläkouluopetuksessa ja tämä edellyttää opettajalta hyviä opetuksen eriyttämisen taitoja sekä monipuolisia opetusmenetelmiä kaikkien oppimisen varmistamiseksi. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun biologian, maantiedon ja terveystiedon lehtorin kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto aineenopettajan koulutusohjelmasta ja missä aineissa on opetettavan aineen opinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole aineenopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta virkaan kuuluvien aineiden vastaavuustodistuksesta ja todistus opettajan pedagogisista opinnoista. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään hyviä ryhmänhallintataitoja sekä joustavuutta ja kykyä tiiviiseen tiimityöskentelyyn.

Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja ja vahvaa kasvatusnäkemystä.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Rehtori Hanna Sarakorpi
09 816 43300
hanna.sarakorpi@espoo.fi

Apulaisrehtori Minna Welin
043 8253906
minna.welin@espoo.fi