(Removed from publishing)

Päiväleirin tiiminvetäjä (väh. 18 vuotta), Partiolaisten päiväleirit
Leirikesä ry

Original publication date 10.12.2019

Tiiminvetäjät vastaavat oman leirinsä toteutuksesta yhdessä tiiminsä kanssa.

 • hoitaa oman leirin tiimin työnjaon
 • hoitaa oman tehtävänsä leiriohjaajana
 • osallistuu henkilökunnan kevään koulutukseen
 • suunnittelee ja koordinoi leirin ohjelman toteutuksen
 • vastaa omalta osaltaan leirin turvallisuudesta ja sisällöstä
 • vastaa omalta osaltaan leirin ja kodin välisestä yhteydenpidosta
 • huolehtii oman tiiminsä työaikojen ja taukojen toteutumisesta leirin aikana
 • toimii yhteyshenkilönä leirinjohtajaan
 • huolehtii omalta osaltaan oman leirien suhteista vuokraajaan ja leirin siisteydestä.
  • Yksityisen sosiaalipalvelualan TES
  • palkkaluokka keäsllä G19C

Työaika arkisin, noin 40 tuntia viikossa. Työaika kesäkuun alussa 3-4 viikkoa. 

Tiiminvetäjän tehtävä on kevään ajan osa-aikainen, jonka jälkeen kokoaikainen. Kevään valmistelutyöt vievät arviolta noin 20 tuntia. Työn tekemiseen käytettävään aikaan vaikuttaa oma tapa työskennellä. Lisäksi työmäärä voi hieman vaihdella tekijän osaamisesta riippuen.