(Removed from publishing)

Opettaja, yhteiskunnalliset aineet
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Original publication date 8.3.2019

Omnia hakee opettajaa vakinaiseen palvelussuhteeseen 1.8.2019 alkaen.

ulet toimimaan yhteisten tutkinnon osien opettajana yhteiskunta- ja työelämäosaamisen tutkinnon osassa ja vastuullasi on yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen sekä työelämässä toimiminen -osa-alueiden opettaminen. Työsi keskiössä on ohjata opiskelijoita toimimaan suomalaisen yhteiskunnan aktiivisena jäsenenä sekä työelämässä rakentavien pelisääntöjen mukaisesti.

Edellytämme näkemystä ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesta opetuksen kehittämisestä. Työssäsi osaat huomioida opiskelijan aiemman osaamisen ja ohjaat opiskelijaa yksilöllisesti opinnoissa.

Tehtävässä edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä opettajan pedagogista pätevyyttä.
Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998.

Toivomme, että sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot ja innostut päästessäsi kehittämään opiskelijoita osallistavia opetusmenetelmiä. Arvostamme kykyä integroida yhteisiä ja ammatillisia tutkinnon osia, ohjata työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä toimia joustavasti erilaisissa oppimisympäristöissä. Työssä menestyminen edellyttää sinulta pelotonta asennetta pedagogisille kokeiluille, tiimityötaitoja ja oppiainerajat ylittävää laaja-alaista näkemystä oppimisesta.

Arvostamme laaja-alaista näkemystä työelämästä ja yhteiskunnasta. Toivomme sinulta eri ammattialojen tuntemusta ja olet voinut hankkia työkokemusta moninaisista työtehtävistä. Tehtävässä menestyminen vaatii näkemystä työelämästä ja näkemystä siitä, mitä osaamista toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittanut tarvitsee yhteiskunnassa ja työelämässä. Tärkeintä on, että sinulla on aito halu ohjata opiskelijoita ja kykenet työskentelemään itseohjautuvasti ja joustavasti opiskelijan tarpeet huomioiden. Toivomme myös, että kykenet opettamaan myös englannin kielellä.

Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa.

Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.

Lisätietoja

http://www.omnia.fi

Yhteystiedot

koulutuspäällikkö Riitta Vihunen, puh. 046 851 5023 keskiviikkona 13.3. klo 9.00 - 11.00 ja tiistaina 19.3. klo 9.00 - 11.00 sekä koulutuspäällikkö Matti Matikainen, puh 040 126 7589 torstaina 21.3. klo 15.00 - 17.00 sekä perjantaina 22.3. klo 8.00 - 10.00.

Hakuaika päättyy 22.3.2019 15:00