(Removed from publishing)

Opettaja, talotekniikka
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Original publication date 27.9.2019

Omnia hakee opettajaa vakinaiseen palvelussuhteeseen 28.10.2019 alkaen.

Opettajan tehtävän tarkoituksena on tukea ja ohjata oppimisprosessin etenemistä ja osaamisen kehittymistä pedagogista asiantuntijuutta ja opetettavan alan erityisosaamista hyödyntäen. Avoinna olevassa virassa opetettavana alana on putkialan ammatilliset sisällöt sekä opintojen henkilökohtaistamiseen liittyvät tehtävät.

Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998.

Tehtävä edellyttää kokemusta putkiasennuksista tai putkistojen hitsaamisesta. Soveltuvan erikoisammattitutkinnon suorittaneet huomioidaan kelpoisina hakijoina. Kelpoisten hakijoiden puuttuessa epäpätevätkin huomioidaan. Tehtävä edellyttää B-luokan ajokorttia.

Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa.

Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.

Lisätietoja

http://www.omnia.fi

Yhteystiedot

Koulutuspäällikkö Heikki Alakiikonen, p. 046 851 5164, heikki.alakiikonen@omnia.fi