(Removed from publishing)

Opettaja, suomi toisena kielenä, 2 paikkaa
Omnia, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä

Original publication date 10.12.2019

Omnia hakee kahta S2-opettajaa määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 15.1.2020-31.12.2020.

Omnian Osaamiskeskus tarjoaa työttömille maahanmuuttajille monialaista työllistysmistä ja koulutukseen hakeutumista tukevaa palvelua. S2 opettaja toimii Osaamiskeskuksen koulutusjaksolla viestintä- ja vuorovaikutussisältöjen opettajana sekä tukee muuta Osaamiskeskuksen toimintaa ja opetusta kielitietoisuuden vahvistamisessa. Opettaja osallistuu kehittyvän toiminnan ja koulutusten sisältöjen kehittämiseen työnhakijoiden tarpeen mukaisesti.

Kelpoisuusehtona on S2 opettajan pätevyys. Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998.

Eduksi luetaan aiempi kokemus maahanmuuttajien ohjauksesta ja koulutuksesta, monialaisen yhteistyön tuntemus sekä työskentely kotouttamisen parissa.

Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.omnia.fi