(Removed from publishing)

Opettaja, äidinkieli ja suomi toisena kielenä
Omnia, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä

Original publication date 13.12.2019

Omnia hakee opettajaa määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 7.1.2020 - 31.5.2020.

Tulet toimimaan yhteisten tutkinnon osien opettajana Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen -tutkinnon osassa ja vastuullasi on äidinkieli ja suomi toisena kielenä -osa-alueiden opettaminen.

Edellytämme näkemystä ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesta opetuksen toteuttamisesta. Työssäsi osaat tunnistaa ja tunnustaa opiskelijan aiemmin hankitun osaamisen ja ohjaat opiskelijaa yksilöllisesti opinnoissa.

Toivomme, että sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot ja innostut päästessäsi kehittämään opiskelijoita osallistavia opetusmenetelmiä. Arvostamme kykyä integroida yhteisiä ja ammatillisia tutkinnon osia, ohjata työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä toimia joustavasti erilaisissa oppimisympäristöissä. Työssä menestyminen edellyttää sinulta rohkeaa asennetta pedagogisille kokeiluille, tiimityötaitoja ja oppiainerajat ylittävää laaja-alaista näkemystä oppimisesta. Tärkeintä on, että sinulla on aito halu ohjata opiskelijoita ja kykenet työskentelemään itseohjautuvasti ja joustavasti opiskelijan tarpeet huomioiden.

Tehtävässä edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä opettajan pedagogista pätevyyttä. Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998.

Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.

Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.omnia.fi