(Removed from publishing)

Ohjaaja
Helsingin Kaupunki

Original publication date 23.2.2019

Tehtävän kuvaus


Haemme ohjaajaa vuorotteluvapaan sijaisuuteen ajalle 18.3-16.9.2019.

Pasilan toimintakeskus on 26-paikkainen päivätoimintayksikkö. Painotamme toiminnassamme asiakaslähtöisyyttä ja kunnioitamme jokaisen toiveita ja vahvuuksia. Viikko-ohjelmaan sisältyy musiikkia, aistiryhmiä, liikuntaa, ulkoilua, arjen taitojen vahvistamista ja yhteiskuntaan osallistumista monin tavoin.

Kehitysvammaisten osallisuutta edistävän toiminnan asiakkaat ovat laaja-alaista tai kaiken kattavaa tukea tarvitsevia henkilöitä. Toiminnan tavoite on tukea aikuisuutta, omatoimisuutta, osallisuutta ja itsenäisyyttä. Kaikille asiakkaille järjestetään heidän tarpeistaan lähtevää mielekästä toimintaa.


Ohjaaja suunnittelee, toteuttaa, seuraa ja arvioi asiakkaan päivätoimintaa yhdessä tiimin tai koko työyhteisön kanssa.

Jätä hakemus osoitteessa helsinkirekry.fi

Kelpoisuusehto


Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto, lähihoitaja tai muu soveltuva tutkinto.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Vuorotteluvapaan sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on ollut työttömänä yhtäjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuuden alkamista edeltäneiden 14 kuukauden aikana.

Yhden päivän työttömyys riittää, jos sijainen on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias tai alle 30-vuotias, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään yksi vuosi.Luemme eduksi


Hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta ja kykyä kestää muuttuvia tilanteita. Terveys Effican käyttökokemusta tai halukkuutta oppia. Päivätoiminnan ohjaaminen edellyttää taitoa ohjata asiakasta yksilöllisesti sekä ryhmässä.