(Removed from publishing)

Ohjaaja, liikunta
Omnia

Original publication date 19.12.2019

Omnia hakee ohjaajaa vakinaiseen palvelussuhteeseen 20.1.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Ohjaaja hoitaa työväenopiston opetukseen liittyviä liikunnan välineitä, osallistuu hankintoihin, kuljettaa ne oikeisiin paikkoihin ja huoltaa ne sekä vastaa välineiden toimivuudesta, kunnosta sekä vuosi-inventoinneista, osallistuu työaikansa puitteissa myös ammatillista koulutusta koskeviin liikuntavälineiden huoltoihin sekä hankintoihin.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen vaatii soveltuvaa vähintään toisen asteen tutkintoa. Eduksi luetaan liikunta-alan tuntemus sekä hyvät tietotekniset taidot.

Työ vaatii itseohjautuvaa ja systemaattista painetta sietävää työotetta, koska työn kuormittavuus jakautuu epätasaisesti vuoden aikana. Tehtävässä on oltava joustava ja omattava hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot.

Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa.