(Removed from publishing)

Nuorisotyönohjaaja
Imatran seurakunta

Original publication date 30.12.2019

Etsimme tiimityöskentelystä ja laaja-alaisesta seurakuntatyöstä innostunutta henkilöä. Työn pääpaino on erityisnuorisotyössä sekä etsivässä nuorisotyössä. Lisäksi tehtävä sisältää tyttö- ja poikatyötä, rippikoulutyötä sekä rippikoulun jälkeistä nuorisotyötä. Tehtävään sisältyy paljon leirityötä. Imatran seurakunnan nuorisotyötiimiin kuuluvat nuorisotyön työalajohtaja, nuorisotyön pappi ja neljä nuorisotyönohjaajaa.

Virkaa täytettäessä katsotaan eduksi kokemus yhteistyöstä muiden alalla toimijoiden kanssa. Henkilöltä edellytetään mukautumista nopeisiin muutoksiin lasten ja nuorten maailmassa.

Kelpoisuusehtona on Kirkon säädöskokoelma nro 124 2 §:n mukainen pätevyys kirkon nuorisotyönohjaajan virkaan. Virkaan sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Virka on otettava vastaan 2.3.2020 tai sopimuksen mukaan. Virkaan valittavan on oltava evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen ja hänen tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Tehtävän palkkaus on kirkon yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmän 502 mukainen. Peruspalkan lisäksi maksetaan viranhaltijan työkokemukseen perustuvaa vuosisidonnaista henkilökohtaista palkanosaa (enintään 15 % peruspalkasta).

Kirkkoneuvostolle osoitetut hakemukset tulee toimittaa viimeistään 7.2.2020 klo 14 mennessä osoitteella Imatran seurakunta, hallintosihteeri Sirpa Kauppinen, F.O. Virtasenkatu 6, 55100 Imatra, kuoressa merkintä ”nuorisotyönohjaaja” tai sähköpostilla, sirpa.kauppinen(at)evl.fi

Lisätietoja antaa nuorisotyön työalajohtaja Ismo Häyhä p. 040 592 1636, ismo.hayha(at)evl.fi.

Hakijoita pyydetään varautumaan haastatteluun Imatralla maanantaina 10.2.2020 klo 15 jälkeen.